Mr. N.S. (Nico) Blom

foto Mr. N.S. (Nico) Blom
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Voormalige rechter en bestuursambtenaar in Nederlands-Indië, die na de oorlog adviseur voor Indische Zaken en staatssecretaris voor Indonesische aangelegenheden werd. Voorstander van overleg met de leiders van de Republiek Indonesia en een belangrijk diplomaat tijdens onderhandelingen. Na zijn aftreden als staatssecretaris in het kabinet-Drees II i regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden.

partijloos
in de periode 1950-1952: staatssecretaris

1.

First names

Nicolaas Selhorst (Nico)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 22 March 1899

Place and date of death
's-Gravenhage, 27 May 1972

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

  • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Indonesische aangelegenheden), from 16 February 1950 until 2 September 1952 (benoemd bij K.B. van 14 februari 1950)
  • directeur-generaal directoraat-generaal Indonesië, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 1 May 1955 until 1 January 1965
  • gevolmachtigd ambassadeur, voorzitter Nederlandse delegatie van de gemengde commissie voor hangende financiële vraagstukken tussen Nederland en Indonesië, from 1965 until 15 August 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • Nederlands lid VN-Special Committee on Palestine, May 1947
  • lid Nederlandse delegatie Ronde Tafel Conferentie over Nederlands-Indië, 1949

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Had als ondervoorzitter van de Nederlandse delegatie een groot aandeel in de Van Roijen-Roem-overeenkomst van 7 mei 1949
  • Werd op verzoek van Stikker benoemd tot staatssecretaris voor Indonesische aangelegenheden, met name voor de liquidatie van de Nederlandse ambtelijke en militaire aanwezigheid in Indonesië. Het besluit over zijn benoeming werd genomen in afwezigheid van minister Van Maarseveen.
  • Was in 1950 nauw betrokken bij de onderhandelingen met Indonesië over de positie van Nederlands Nieuw-Guinea

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.