W. (Willem) den Toom

foto W. (Willem) den Toom
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Luchtmachtofficier, die staatssecretaris van Defensie in kabinet-Marijnen i en minister in kabinet-De Jong i was. Uitgesproken voorstander van verticale organisatiestructuur op het departement. Schoof in 1968 de aanschaf van nucleaire onderzeeërs op de lange baan. Besloot tot aanschaf Leopardtanks en tot afschaffing van vliegdekschip Karel Doorman. Kreeg te maken met wens tot vermaatschappelijking van de krijgsmacht en stond aanvankelijk nogal star tegenover ludieke acties. Voerde later wel hervormingen door. Nadat hij een veroordeling tot twee jaar van een soldaat die zijn haar niet wilde laten knippen, had verdedigd, schafte hij later de groetplicht buiten kazerne af en liet hij haarlengte vrij. Richtte het Instituut voor Vredesvraagstukken op.

VVD
in de periode 1963-1971: staatssecretaris, minister

1.

First name

Willem (Willem)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 11 July 1911

Place and date of death
Amersfoort, 13 December 1998

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from November 1963

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), from 25 November 1963 until 14 April 1965
 • voorzitter Nadge Policy Board, from 1 June 1965 until 5 April 1967
 • minister van Defensie, from 5 April 1967 until 6 July 1971
 • lid bestuur/directeur Stichting Nederlands adviesbureau voor ingenieurswerken in het buitenland, from 1 May 1972

Internment
krijgsgevangene in Duitsland, from 1942 until 1945

Military rank (officer) (2/9)
 • generaal-majoor, from 1 October 1960 until 1 May 1963
 • luitenant-generaal, 1 June 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • redacteur "Militaire Spectator"
 • voorzitter Stichting Luchtmacht-demonstraties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/7)
 • Schafte in april 1971 de groetplicht buiten de kazernes af, maar handhaafde deze binnen de kazernes
 • Besloot in juni 1971 de haarlengte van militairen in principe vrij te laten.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1971 een wet tot goedkeuring van de briefwisseling tussen Nederland en het Algemeen Hoofdkwartier van de NAVO tot stand inzake het sinds 1967 in Brunssum gevestigde hoofdkwartier van de NAVO-strijdkrachten in Centraal Europa (Afcent). (10.488)
 • Bracht in 1971 de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 231) tot stand. Hierin werd aan de voor dienstplichtige militairen geldende voorzieningen een wettelijke basis gegeven. Het betrof onder meer opleiding, keuring, bevordering, diensttijden, verlof, gezondheidszorg, medezeggenschap en bezoldiging. Nadere voorschriften hiervoor werden bij AMvB vastgesteld. (10.179)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1963 bij K.B. van 21 november benoemd tot staatssecretaris en op 25 november beëdigd

Private life
Zijn vader was rangeerder

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.