Ir. W.F. (Wim) Schut

foto Ir. W.F. (Wim) Schut
bron: Beeldbak Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Enthousiaste stedebouwkundige die als ARP-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong i te maken kreeg met een felle oppositie. Zag een poging om een huurbelasting in te voeren stranden, maar wist wel de huren te liberaliseren. Voerde de individuele huursubsidie in. Verdedigde in 1967 de Tweede nota ruimtelijke ordening en gaf de aanzet tot de Derde nota, die de gebundelde deconcentratie in groeikernen vormgaf. Zowel voor als na zijn ministerschap als stedebouwkundige nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zoetermeer tot satellietstad. Besloot zijn loopbaan als voorzitter van de WRR. Goed debater. In de ministerraad gewaardeerd vanwege zijn relativerende humor.

ARP
in de periode 1967-1971: minister

1.

First names

Willem Frederik (Wim)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Ir. W.F. Schut, until 21 January 1982
 • Dr. W.F. Schut, from 21 January 1982 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Amsterdam, 21 August 1920

Place and date of death
Nieuwerkerk aan den IJssel, 15 August 2006

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 5 April 1967 until 6 July 1971
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 June 1973 until 1 March 1978
 • waarnemend voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 August 1977 until 1 March 1978

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Stichting "Kleur Buiten", from 1984
 • voorzitter Raad van Commissarissen Bouwbedrijf "Bontenbal Holding" te Reeuwijk, from 1986 until 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/12)
 • Bracht in 1970 samen met de ministers Roolvink en Nelissen en staatssecretaris Van Son de Nota inzake de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Groningen uit (10.758)
 • Tijdens zijn ministerschap bleef de woningbouwproductie hoog (ongeveer 125.000 nieuwe woningen per jaar)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1971 een wet (Stb. 309) tot stand waardoor in het hele land de huurharmonisatie kan worden doorgevoerd. Deze wet treedt op 1 juli 1971 in werking. De huren van bestaande woningen kunnen hierdoor in overeenstemming worden gebracht met die van woningen die de laatste vijf jaar met rijkssubsidie zijn gebouwd. (10.999)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 418) tot stand. Het kapitaal dat was gevormd met de verkoop van de staatsaandelen Breedband NV aan Koninklijke Hoogovens werd gebruikt om het eigenwoningbezit en het effectenbezit van kleine spaarders te bevorderen, onder meer door de uitgifte van spaareffecten. (10.126)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde in 1965 als adviseur een belangrijke rol bij het opstellen van een stedebouwkundig plan voor Zoetermeer
 • In 1970 verwierp de Tweede Kamer twee moties tot afkeuring van zijn beleid met betrekking tot de bouwproductie. De eerste werd op 29 januari 1970 na een interpellatie ingediend door Hans van den Doel (PvdA) en een tweede na een debat op 30 juni 1970 over de bouwrapportage door Erwin Nypels (D66).

Private life
 • Hij was in het verzet actief bij de spionagegroep 'Albrecht'
 • Zijn vader was advocaat te Amsterdam (sinds 1918)
 • Zijn broer was gehuwd met Map den Uyl, de jongste zus van Joop den Uyl

Campaign trail
 • Stond in 1971 op de kandidatenlijst van de ARP voor de Eerste Kamer

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, June 1973 (tussentijdse benoeming; niet aanvaard)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.