Drs. A. (Jan) van Stuijvenberg

foto Drs. A. (Jan) van Stuijvenberg
bron: Fotoarchief Binnenlandse Zaken
Source: Parlement.com.

Vertrouwenwekkende sociaaldemocratische econoom van hervormden huize. In jaren zestig bekwaam wethouder van Eindhoven. Nam in 1970 uit ergernis over de invloed van Nieuw Links i en de linkse koers van de PvdA, met anderen, het initiatief tot oprichting van DS70 en werd de landelijke partijvoorzitter. Was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel I i en daarna werkzaam als consultant en als ziekenhuisdirecteur. In zijn jonge jaren ontwikkelde hij zich door studie naast zijn dagelijks werk tot een degelijk academicus. Gespecialiseerd op gebied openbare financiën en sociale zekerheid.

DS'70
in de periode 1971-1972: staatssecretaris

1.

First name

Adrianus (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zaltbommel, 28 January 1928

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 8 January 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from April 1970

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiën lagere publiekrechtelijke lichamen, organisatie rijksdienst en spreidingsactiviteiten), from 17 July 1971 until 21 July 1972
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur, Raadgevend Bureau "Ir. B.W. Berenschot" B.V., from 1 September 1974 until 1980
 • directeur "Sint Catharina-ziekenhuis" te Eindhoven, from 1983 until 1987

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. financieel-economische aangelegenheden van de lagere publiekrechtelijke lichamen, 2. doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst, 3. organisatie van de rijksdienst, 4. automatisering, 5. aangelegenheden betreffende de Staatsdrukkerij- en uitgeverij, 6. spreidingsactiviteiten

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/17)
 • penningmeester Stichting Leergang Bedrijfskunde Einhoven
 • lid Raad van Advies Bedrijfskunde Technische Universiteit te Eindhoven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Kondigde in 1971 wijziging van enkele verfijningsregelingen in de Financiële Verhoudingswet 1960 aan, onder meer ten aanzien van de bodemgesteldheid en voor historische kernen
 • Kondigde in de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1972 - in afwachting van structurele hervorming van het gemeentefonds - maatregelen aan ter (tijdelijke) ondersteuning van de vier grote gemeenten, die door een teruglopend inwonertal in financiële problemen dreigden te raken

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Van der Stee een wijziging (Stb. 113) van de Financiële-Verhoudingswet 1960 inzake wijziging van de verdeelsleutel van het gemeentefonds tot stand. Het bedrag per hectare wordt verhoogd, er komt een andere schaalverdeling (waarvan met name grotere gemeenten profiteren), en er komen verfijningsregelingen voor snelgroeiende gemeenten en voor bodemgesteldheid. Het wetsvoorstel was in 1970 ingediend door de ministers Beernink en Witteveen. (10.585)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1969 voor de PvdA tot Eerste Kamerlid gekozen, maar nam zijn benoeming niet aan
 • Medeoprichter van DS'70

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.