Drs. J.A. (Joop) Bakker

foto Drs. J.A. (Joop) Bakker
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

ARP-bestuurder en voortvarende zakenman die uitstekend met mensen kon omgaan. Was in 1963 burgemeester van Hoogeveen tijdens de boerenrellen in Hollandscheveld. Op voorspraak van zijn studievriend Jelle Zijlstra i werd hij staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Marijnen i en daarna ook in kabinet-Cals i. Minister van Economische Zaken in kabinet-Zijlstra i en van Verkeer en Waterstaat in kabinet-De Jong i, tevens viceminister-president. Zorgde voor de eerste wetgevende maatregelen tegen waterverontreiniging. Wars van gewichtigdoenerij bestuurde hij ontspannen het land.

ARP
in de periode 1963-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president

1.

First names

Johannes Age (Joop)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bolsward, 27 May 1921

Place and date of death
Wassenaar, 3 October 2003

Place and date of burial
Heeg, familiegraf, 8 October 2003

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Andijk, from 1 March 1955 until 16 January 1959
 • burgemeester van Hoogeveen, from 16 January 1959 until 1 September 1963
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met de aangelegenheden betreffende middenstand en regionale industrialisatie), from 3 September 1963 until 22 November 1966
 • minister van Economische Zaken, from 22 November 1966 until 5 April 1967
 • minister van Verkeer en Waterstaat en viceminister-president, from 5 April 1967 until 6 July 1971
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, from 5 April 1967 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 15 February 1972
 • voorzitter Raad van Bestuur verzekeringsmaatschappij "AGO" (Algemene Friesche, Groot-Noordhollandsche en Olveh), from 1 January 1972 until 1 January 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Life investors incorporated"
 • lid College van Advies "Moret Ernst & Young", around 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/13)
 • Bracht in 1969 de Nota waterhuishouding van Nederland uit. In 2000 moet de totale beschikbare hoeveelheid water voldoende zijn om te kunnen voorzien in de waterbehoefte. Er moeten spaarbekkens komen in onder andere het IJsselmeer en de Grevelingen. Er komt meer aandacht voor verzilting en vervuiling en in internationaal verband zal de vervuiling van de Rijn aan de orde worden gesteld. (9.987)
 • Diende in 1971 een wetsvoorstel in tot goedkeuring van een verdrag tegen omroeppiraterij door stations buiten nationaal gebied (11.373)

Legislative activities as minister (2/8)
 • Bracht in 1971 samen met minister Lardinois de Deltaschadewet (Stb. 86) tot stand, die een schadevergoedingsregeling in het leven roept voor vissers die schade hebben geleden door afsluitingen krachtens de Deltawet en door afsluiting van de Lauwerszee. (9.974)
 • Bracht in 1971 een wijziging (Stb. 255) van de Postwet tot stand, waardoor nadere regels kunnen worden gesteld aan de plaats en omvang van brievenbussen. Bewoners van huizen die verder van de openbare weg afstaan, moeten een door de PTT geleverde buitenbus plaatsen. Hierdoor moet de zg. bijroute van de postbesteller worden beperkt en de kosten worden verlaagd. (10.162)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in maart 1963 als burgemeester van Hoogeveen betrokken bij de gerechtelijke ontruiming en executie van drie boerderijen in Hollandscheveld van zgn. Vrije Boeren die weigerden te betalen aan het Landbouwschap. De ontruimingen leidden tot protesten en onlusten, waarbij een bereden politiekorps de orde moest handhaven.
 • Maakte in november 1970 een (omstreden) reis naar Zuid-Afrika; had daar alleen contact met de legale (door het apartheidsregime gedoogde) oppositie

Private life (3/4)
 • Zijn echtgenote was eveneens econoom
 • Zijn zoon Age was bewindvoerder bij het IMF en hoogleraar financiële markten aan de Vrije Universiteit
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Ruinen

Non-acceptance of political functions
 • regeringscommissaris voor de politie, September 1971

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.