Dr. A.J. (Marinus) Agterberg o.s.a.

foto Dr. A.J. (Marinus) Agterberg o.s.a.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Pater augustijner, die hoogleraar was in Nijmegen en later werkte bij een vormingscentrum in Friesland. Studeerde theologie en patristiek in Nijmegen, Rome en Parijs. Leidde enige tijd de PPR-senaatsfractie en was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking. Beschikte volgens Kamervoorzitter Thurlings over een 'kristalhelder karakter'.

PPR
in de periode 1973-1977: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Andreas Johannes (Marinus)

Place and date of birth
Utrecht, 1 March 1925

Place and date of death
Sneek, 18 October 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
PPR (Politieke Partij Radikalen)

3.

Main functions and occupations

 • RK-priester, from 19 March 1953
 • hoogleraar patrologie en dogmageschiedenis, Augustijner Theologicum, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1957 until 1 September 1964 (benoemd in februari 1957)
 • prefect, broeders van de orde der augustijnen, from 1963 until September 1964
 • staftheoloog, vormingscentrum "Vinea Domini" ['wijngaard van de heer'] te Witmarsum (Frl.), from 1 September 1964 until October 1974
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 3 June 1970 until January 1976 (1970-1974 voor Progressief Akkoord Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 January 1973 until 20 September 1977
 • fractievoorzitter PPR Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1974 until 20 September 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • directeur werkgroep voor oekumene en samenleving, vormingscentrum "Vinea Domini" te Witmarsum, from August 1964 until 1974
 • conventualis van Nijmegen, from 10 April 1975

Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1974 until 20 September 1977
 • voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 24 September 1974 until 20 September 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder justitie, defensie, Koninkrijkszaken en ontwikkelingssamenwerking van de PPR-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd Eerste Kamerlid, nadat mevrouw mr. Th.F.W.M. Janssens-Quant haar benoeming niet had aangenomen
 • Werd in verband met afwezigheid van de voorzitter door de koningin beëdigd op paleis Soestdijk, en niet, zoals voor de hand had gelegen, door een waarnemend Kamervoorzitter. Ten onrechte werd gemeend dat beëdiging bij afwezigheid van de Kamervoorzitter niet door een waarnemend voorzitter kon geschieden (later is dat ook nooit meer als probleem gezien).

Private life
 • Leed aan toenemende doofheid

Campaign trail
 • In 1971 Eerste Kamerkandidaat voor Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.