F.H.P. (Boy) Trip

foto F.H.P. (Boy) Trip
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

PPR-minister en -senator. Was afkomstig uit het bedrijfsleven en daarna bestuursvoorzitter van de universiteit van Utrecht. Weigerde in 1972 nog een plaats in het schaduwkabinet, maar trad wel toe tot het kabinet-Den Uyl i. Was daarin als minister van Wetenschapsbeleid de minst opvallende minister. Met Van Doorn i had hij wel de nodige invloed op de besluitvorming, onder andere bij het besluit de Oosterschelde niet af te sluiten. Legde zijn wetenschapsbeleid vast in een nota, die brede steun kreeg. Na zijn ministerschap senator. Rustige, beminnelijke man die goed lag in parlement en kabinet.

PPR
in de periode 1973-1981: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Fokele Hendrik Pieter (Boy)

Place and date of birth
Amersfoort, 10 October 1921

Place and date of death
Amsterdam, 26 January 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1966 (na de 'Nacht van Schmelzer' bedankt als lid)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen)

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse vestiging van IFF (International Flavors en Fragrances) te Zaandam, from 1958
 • voorzitter Raad van Bestuur van alle Europese vestigingen van de IFF (International Flavors en Fragrances), until 1972
 • voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 September 1972 until 11 May 1973
 • minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid (minister voor Wetenschapsbeleid), from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 10 June 1981
 • voorzitter bestuur Academisch Ziekenhuis, Universiteit van Amsterdam, from 1 July 1982 until 26 January 1990

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), until 26 January 1990
 • voorzitter Raad voor Informatica en Telecommunicatie te Amsterdam, around 1988

Derived functions
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 1977 until 10 June 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder defensie, economische zaken en volksgezondheid en milieuhygiëne van de PPR-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1981 met Mol (PvdA) en Vis (D'66) mede-indiener van een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.

Policy-making activities as minister
 • Bracht in december 1974 de Nota Wetenschapsbeleid uit. Hierin wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de wetenschap en van het wetenschapsbeleid in Nederland. Aan de orde komen onder meer geldmiddelen, wetenschappelijke mankracht, de rol van universiteiten en hogescholen, tweedegeldstroom en onderzoek en ontwikkelingswerk van het bedrijfsleven. Doelstellingen van het beleid zijn: afstemming van onderzoek op de prioriteiten in de samenleving, kwaliteitsbevordering, bevordering van doelmatigheid en democratisering. De taak van de minister voor Wetenschapsbeleid is coördinerend, het zuiver-wetenschappelijk onderzoek valt onder de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (in het kabinet-Den Uyl: staatssecretaris Klein). In de nota wordt specifiek aandacht besteed aan onderzoek op gebied van oceanen, kosmische ruimte, landbouw, bouwen en wonen en scheepsbouw. Verder worden nationale onderzoekprogramma's (energie, milieuhygiëne, arbeidsmarkt en demografie) belicht. (13.221)
 • Bracht in 1977 de Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid uit. Hierin wordt het beleid rond de geleidelijke invoering van sectorraden voor de meerjarenplanning voor wetenschappelijk onderzoek uiteengezet. De nota geeft uitwerking aan een discussienota uit 1976, die door derden van commentaar en advies was voorzien. (14.623)
 • Bracht in 1977 de Nota inzake de hoofdlijnen van de organisatie van TNO uit (14.810)

7.

Miscellaneous

Private life
 • Bij de Ocrietfabriek (sanitair) mede-uitvinder van het lavet (genoemd naar LAupman, Van Eerde, Trip)
 • Zijn ouders waren tot omstreeks 1925 Nederlands Hervormd
 • Was bevriend met Pieter Bogaers, die ook in Laren woonde

Campaign trail
 • Werd in 1977 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

8.

Publications

Publications
 • Ton Elias, "Een minister die nog iets wil meemaken", De Tijd, 16 juni 1973
 • Hans Goslinga, "Een kortharige radikaal met lange adem", Trouw, 16 april 1974
 • De Volkskrant, 27 januari 1990
 • Trouw, 29 januari 1990

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.