Dr. W. (Willem) de Kwaadsteniet

foto Dr. W. (Willem) de Kwaadsteniet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire staatsrechtsdeskundige uit Rotterdam, die promoveerde op het recht van kamerontbinding. Was net als zijn vader partijsecretaris en vanaf 1973 Tweede Kamerlid. Woordvoerder op het gebied van defensiepersoneel en voor binnenlands bestuur en Grond- en Kieswetaangelegenheden. Een door hem ingediende motie blokkeerde in 1975 verandering van de positie van de Eerste Kamer. Speelde ook een belangrijke rol als woordvoerder Antilliaanse zaken. Sloot zich eind 1977 aan bij de loyalisten i en was kritisch over kernbewapening. Kamerlid naar wie vooral werd geluisterd vanwege zijn kennis van de materie waarover hij sprak; een begenadigd spreker was hij niet.

ARP, CDA
in de periode 1973-1989: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Willem (Willem)

Place and date of birth
Rotterdam, 5 October 1928

Place and date of death
Rotterdam, 10 November 1989

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • juridisch medewerker, secretariaat Tariefcommissie te Amsterdam, from August 1955 until 1 May 1958
 • adjunct-secretaris ARP, from 1 May 1958 until 1 October 1966 (bezoldigd)
 • secretaris ARP, from 1 October 1966 until 1 July 1973 (bezoldigd)
 • lid Rijnmondraad, from November 1967 until 25 September 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 March 1973 until 8 June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1977 until 4 June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1986 until 14 September 1989

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Instituut "Bender" te Rotterdam
 • bestuursfuncties in het jeugdwerk

Derived functions (2/9)
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 30 January 1984 until 1 November 1989
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse-Antillen en Aruba (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1986 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Had een groot aandeel in de opstelling van een nieuw Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in 1981
 • Diende in 1986 met Theo Joekes, Klaas de Vries en Gert Schutte een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête en het Wetboek van Strafrecht (o.a. bestraffing weigering te verschijnen voor de enquêtecommissie). Dit voorstel (overgenomen door Schutte, Castricum en Hermans) werd in 1991 wet.

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Behoorde tot de zogenaamde "loyalisten" tijdens het eerste kabinet-Van Agt, die zich tegen het met de VVD gesloten regeerakkoord keerden, maar wel bereid waren het kabinet te gedogen.
 • Had in 1981 en 1982 een door zijn partij erkend gravamen (gewetensbezwaar) tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

Private life
 • Promoveerde bij prof. L.W.G. Scholten
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Rotterdam

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Trouw, 11 november 1989

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.