B.J.M. (Ben) Hermsen

foto B.J.M. (Ben) Hermsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Een gedegen, zich van zijn functie zeer bewust Tweede Kamerlid, duidelijk behorend tot de vakbondsvleugel van de KVP en het CDA. Groeide op in een groot, katholiek gezin in Gelderland. Werd na de oorlog actief als opbouwwerker in de katholieke vakbond en in 1966 in de politiek als lid van de gemeenteraad van Emmen. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hij als bestuurder betrokken bij een groot aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van woningbouw, kinderzorg en onderwijs. Voorzitter van een aantal bijzondere Kamercommissies en van de vaste commissie voor Sociale Zaken. Secretaris van de CDA-fractie van september 1982 tot mei 1986.

KVP, CDA
in de periode 1969-1986: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Bernardus Johannes Maria (Ben)

Place and date of birth
Zevenaar, 25 October 1922

Place and date of death
Emmen, 29 October 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • medewerker "Van Gimborn's inktfabrieken" te Zevenaar, from September 1939
 • kantoorbediende, Staatsbedrijf der PTT (Posterijen, Telegrafie en Telefonie), from 1940 until 1946
 • districtsbestuurder NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond) in Friesland, Groningen en Drenthe, from 1948 until 1969
 • lid gemeenteraad van Emmen, from 6 September 1966 until 7 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1969 until 10 May 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 8 June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1977 until 3 June 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Regionale Katholieke Woningbouwvereniging Zuidoost-Drenthe, around October 1983 and still in October 1984
 • voorzitter bouwcommissie, Bernhadusparochie Bargeres/Emmen

Derived functions (2/9)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen omtrent beëindiging van arbeidsovereenkomsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until April 1982
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Nota Bestek'81 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 1978 until May 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • In een door hem in 1976 ingediende en aangenomen motie sprak de Tweede Kamer een voorkeur uit voor liquidatie van de verouderde vrijwillige ouderdomsverzekering (in plaats van de door de staatssecretaris voorgestelde handhaving en verbeteringen).
 • Voerde in 1983 het woord bij de herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer
 • Was in 1985 en 1986 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1978 verhinderde de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Emmen dat hij tot wethouder werd gekozen
 • Was in de periode 1980-1986 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
 • Zat in 1943-1945 ondergedoken; sloot zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten
 • Zijn vader was 34 jaar gemeenteraadslid van Zevenaar en enkele keren wethouder

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.