Dr. A. (Arie) van der Hek

foto Dr. A. (Arie) van der Hek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand en spreekvaardig PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral bezighield met economische zaken (industrie, handelspolitiek). Behoorde tot Nieuw-Links i en was één van de schrijvers van 'Tien over rood'. Na werkzaam te zijn geweest bij het Vorrink-instituut en als ambtenaar op het terrein van ontwikkelingssamenwerking werd hij in 1973 Tweede Kamerlid. Was onder meer voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en enige jaren vicefractievoorzitter. In de Kamer een geducht tegenspeler van VVD-minister Van Aardenne i en onvermoeibaar strijder voor het behoud van werkgelegenheid bij de Nederlandse industrie, met name bij de scheepsbouw. Na zijn Kamerlidmaatschap bestuurder in het hoger onderwijs. Promoveerde op 80-jarige leeftijd.

PvdA
in de periode 1973-1987: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Arie (Arie)

Place and date of birth
Schoonhoven, 12 September 1938

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1956

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 1 September 1987
 • lid Europees Parlement, from 3 July 1973 until 17 October 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • directeur NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) te Groningen, from 1 September 1987 until 1 May 1994
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), from 1 May 1994 until 1 February 1998
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, from 1 February 1998 until 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Commissie van Wijzen WBS (Wiardi Beckmanstichting)

Previous (2/22)
 • voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, from 2006 until 2008
 • research fellow WBS (Wiardi Beckmanstichting)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid subcommissie uit de vaste commissie voor Rijksuitgaven inzake steunverlening aan individuele bedrijven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 1978 until March 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1982 until 1 September 1987

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Deed in 1978 samen met Leo Jansen (PPR) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een parlementair onderzoek, zonder dat enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 8 november 1979 minister Van Aardenne over de statutenwijziging van de Nehem
 • Interpelleerde op 20 november 1980 minister Van Aardenne over het terbeschikkingstellen van financiële middelen voor rekening en/of risico van de staat aan Estel/Hoogovens b.v.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde tot de kerngroep van Nieuw Links
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden
 • Nam als vicefractievoorzitter in 1982 deel aan het Des Indesberaad over samenwerking tussen PvdA, VVD en D66

9.

Publications

Publications
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.