Dr. D. (Dick) Dolman

foto Dr. D. (Dick) Dolman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

PvdA-politicus, die tien jaar een alom gewaardeerde Tweede Kamervoorzitter was. Na een ambtelijke loopbaan in 1970 PvdA-Tweede Kamerlid. Aanvankelijk volksgezondheidsspecialist, maar vanaf 1973 financieel woordvoerder. Volgde in 1979 Vondeling i op als Kamervoorzitter. Werd geprezen vanwege de strenge maar rechtvaardige wijze waarop hij voorzat. Enkele malen herkozen, hoewel zijn partij niet steeds de grootste fractie was. Zette zich in voor verbetering van de werkwijze van de Kamer en voor versterking van haar positie. Taalpurist en liefhebber van dichtkunst, die over verfijnde humor beschikte. Was na zijn Kamervoorzitterschap vijftien jaar lid van de Raad van State i.

PvdA
in de periode 1970-2005: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Dirk (Dick)

Place and date of birth
Empe (gem. Brummen, Gld.), 2 July 1935

Place and date of death
Amsterdam, 23 January 2019

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1954

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend hoofd directie Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, from 1 March 1966 until May 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 May 1970 until 1 July 1990
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 July 1979 until 14 September 1989
 • lid Raad van State, from 1 July 1990 until 1 November 2003 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1990)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 November 2003 until 1 August 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Kiliaanstichting, around August 2001
 • voorzitter bestuur "Stichting Oranjehotel", around 2003

Derived functions (2/18)
 • lid afdeling Economische Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 15 maart 1978 minister Andriessen over de relatie tussen de aangekondigde belastingverlichting en het rapport-Hofstra
 • Tijdens zijn voorzitterschap kwam, in 1980, een wijziging van het Reglement van Orde tot stand, waarbij de zogenaamde UCV's (Uitgebreide Commissie Vergadering) werden ingesteld
 • Leidde in 1985/1986 een Kamercommissie die werd ingesteld na behandeling van het rapport van de RSV-enquêtecommissie en die onderzoek deed naar de organisatie en werkwijze van de Tweede Kamer. Aanbevolen werd onder meer contacten tussen de Kamer en ambtenaren en externe adviesorganen te intensiveren, de staf van de commissie voor de Rijksuitgaven te versterken, verbetering van het begrotingsonderzoek, oprichting van een bureau wetgeving en instelling van een vaste staf, onder leiding van een griffier, bij alle commissies. (19.336)

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Stelde - voor een Kamervoorzitter hoogst ongebruikelijk - in december 1980 schriftelijke vragen. CDA-minister Til Gardeniers overwoog de VPRO te beboeten omdat Van Kooten en De Bie als hun alter ego Jacobse en Van Es sluikreclame zouden hebben gemaakt voor de Haagse middenstand. Hij vroeg de minister daarom of het "origineel waar was dat de minister boetes uit wil delen?" en ondertekende zijn vraag met 'De Tegenpartij'.
 • Weigerde in 1983 deel te nemen aan een audiëntie van de Paus voor parlementsvoorzitters van de EG-landen. Hij voelde zich niet geroepen de Kamer te vertegenwoordigen bij het hoofd van een 'parlementsloze en principieel autoritair bestuurde staat'
 • Werd in september 1989 bij de verkiezingen van een Tweede Kamervoorzitter verslagen door Wim Deetman (CDA). Hij kreeg 68 stemmen, Deetman 75.

Private life
 • Was actief in het Studentenparlement (1954 en 1955)
 • Promoveerde bij prof. A. Querido

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Robert Giebels, "'Zo strikt zijn we niet met stof'. Dick Dolman gaat met tegenzin weg bij Raad van State", NRC Handelsblad, 29 juni 2005
 • Mark Kranenburg, "Rechtlijnige ordebewaarder in 's lands vergaderzaal", NRC Handelsblad, 28 febuari 2019
 • Jan Tromp, "Voorzitter die streng waakte over de 'rotzakken' in de Kamer", De Volkskrant, 29 februari 2019
 • Bart Zuidervaart, "Liefde voor het debat, streng voor de Kamer", Trouw, 29 februari 2019
 • W.H. de Beaufort, "Dick Dolman (1935-2019). Een moedige schildknaap voor de parlementaire democratie", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019, 140

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.