Drs. D.J.D. (Dick) Dees

foto Drs. D.J.D. (Dick) Dees
bron: Foto Dick Dees
Source: Parlement.com.

Tot apotheker opgeleide Zeeuws-Vlaming die via de Bredase gemeenteraad en de JOVD i in de Tweede Kamer kwam. Werd daar woordvoerder hoger onderwijs en wetenschapsbeleid en later volksgezondheidsspecialist. Voerde in 1980 het woord bij de behandeling van het abortusvoorstel. In 1986 staatssecretaris van volksgezondheid en sport in het tweede kabinet-Lubbers i. Kon door de val van het kabinet alleen de eerste fase van een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering realiseren. Zijn Tabakswet zorgde voor beperking van het roken in openbare gebouwen. Keerde in 1989 terug in de Tweede Kamer en stapte in 1995 over naar de Senaat. Was daar woordvoerder euthanasiewet. Hartelijke, vriendelijke man die steeds op constructieve wijze deelnam aan debatten. Voorzitter van het Beneluxparlement en actief in IPU en Raad van Europa.

VVD
in de periode 1972-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Dirk Jan Dignus (Dick)

2.

Personal data

Place and date of birth
Oostburg, 13 December 1944

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1967

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Breda, from November 1971 until September 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 14 July 1986
 • staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (belast met volksgezondheid, sport en maatschappelijke dienstverlening), from 14 July 1986 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 13 June 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 12 June 2007

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met behartiging van zaken van 1. het directoraat-generaal van de Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 2, de directie Maatschappelijke Dienstverlening; 3. de directie Sportzaken; het beleid betreffende bejaarden, jeugdhulpverlening, abortus provocatus, euthanasie en vruchtimplantatie na buitenbaarmoederlijke bevruchting was hiervan uitgezonderd.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid college van Kapittelheren van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda, from 1 March 1995

Previous (2/46)
 • voorzitter KLM Pensioenfondsen, from January 2006 until 2011
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Overkoepelend COZ-beheer, from 2006 until 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 13 September 1995
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 September 1989 until 13 September 1995

Honorary positions
 • erelid Politiek Jongeren Contact Breda, from 1967
 • erelid JOVD, from 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Was in februari 1985 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de rapport van de RSV-enquêtecommissie
 • Was in 2001 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (euthanasiewet)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/6)
 • Kreeg in 1988 te maken met een ernstige conflict met de Landelijke Specialisten Vereniging over normering van de inkomens van medisch specialisten
 • Bracht in 1989 het regeringsstandpunt Zorg- en dienstverlening ten behoeve van geestelijke gehandicapten uit. Hierin wordt ingegaan op de vergrijzingsproblematiek in samenhang met het geestelijk gehandicaptenbeleid. Aan de orde komen onder meer vraag en aanbod van zorgfuncties, onderwijs en arbeid en maatregelen en aandachtspunten voor de volgende jaren. (20.931)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 610) over de eerste fase van de stelselherziening ziektekostenverzekering tot stand. Er wordt een gedeeltelijke nominale basispremie (f 156 per jaar per volwassene en de helft voor een kind) ingevoerd en enkele voorzieningen worden van de Ziekenfondswet overgeheveld naar de AWBZ. (20.609)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 635) tot stand tot goedkeuring van een op 19 augustus 1985 te Straatsburg tot stand gekomen Europese overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden. Door uniforme regels over ordehandhaving, toegangsbewijzen, alcoholgebruik en vuurwerk in stadions etc. moet beter kunnen worden opgetreden tegen voetbalvandalen. Aanleiding tot het verdrag was het Heizeldrama op 29 mei 1985. Het wetsvoorstel was in 1986 ingediend door staatssecretaris Van der Reijden. (19.433)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Zijn grootvader van vaderszijde was voor de CHU lid van de gemeenteraad van Zaamslag

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.