W.G. (Wiel) Bremen

foto W.G. (Wiel) Bremen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Zuid-Limburgs Tweede Kamerlid voor KVP en CDA, dat zich vooral inzette voor zijn eigen streek. Was als beambte werkzaam in de mijnbouw en later wethouder van Kerkrade. In de Tweede Kamer vooral actief als woordvoerder volkshuisvesting en politie. Voorzitter van de bijzondere commissie voor de Perspectievennota Zuid-Limburg en voorstander van de spreiding van rijksdiensten. Behoorde in KVP en CDA tot de rechtervleugel en was in 1973 in zijn fractie één van de vier leden die tegen de vorming van het kabinet-Den Uyl i stemden.

KVP, CDA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Willem Godfried (Wiel)

Place and date of birth
Kerkrade, 17 July 1925

Place and date of death
Maastricht, 24 February 2014

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • beambte, laatstelijk chef Bovengronds Bedrijfsbureau, "Domaniale Mijn-Maatschappij" N.V. te Kerkrade, from 1 July 1944
 • lid gemeenteraad van Kerkrade, from 4 September 1962 until February 1972
 • wethouder (van publieke werken en stadsontwikkeling) van Kerkrade, from 10 November 1964 until 7 March 1972
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 3 June 1970 until 15 November 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 10 June 1981
 • waarnemend burgemeester van Geulle, from 1 August 1980 until 1 January 1982 (in afwachting van herindeling)

4.

Other positions

 • voorzitter wormzuiveringsschap
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Zuid-Limburg, from 1983

Derived functions
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet op de stadsvernieuwing (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 June 1976 until 4 April 1978
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Perspectievennota Zuid-Limburg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 June 1978 until 10 June 1981

Honorary positions
beschermheer Kinderkoor Epen te Limburg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volkshuisvesting, spreiding van rijksdiensten, financiën lagere overheden, regionaal-economisch beleid en politie-aangelegenheden
 • Voerde in 1972 namens zijn fractie het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'. Gesuggereerd werd dat de reden daarvoor was dat justitiewoordvoerder Van Schaik en diens gezin waren bedreigd. Bremen was vrijgezel.
 • Interpelleerde in 1974 de ministers Lubbers en Boersma over de definitieve sluiting van de laatste steenkolenmijnen in Zuid-Limburg

Dissenting voting behaviour (0/16)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in februari 1972 kandidaat voor Gedeputeerde Staten van Limburg, maar de KVP-Limburg vond hem door zijn regionale inbreng onmisbaar als Tweede Kamerlid. Hij werd na drie stemmingen verslagen door L. Stals.
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.