Dr. G.J. (Hans) Wijers

foto Dr. G.J. (Hans) Wijers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Ambiteuze management-consultant, die als D66'er een succesvol minister van Economische Zaken was in het eerste kabinet-Kok i. Verantwoordelijk voor de verruiming van de winkeltijden en voor het besluit (op termijn) de kerncentrales Borsele en Dodewaard te sluiten. Meer strateeg dan politicus. Weigerde in 1998 na vier jaren ministerschap het lijsttrekkerschap van D66, omdat hij voorrang wilde geven aan zijn gezin en trok zich terug uit de politiek. Vervolgde daarna zijn carrière in het bedrijfsleven als topman van Akzo Nobel. Pragmatisch en sociaal vaardig man, die als minister soms Haagse rituelen doorbrak.

D66
in de periode 1994-1998: minister

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Johannes (Hans)

Place and date of birth
Oostburg, 11 January 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1976 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • minister van Economische Zaken, from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • senior vicepresident BCG (The Boston Consulting Group), from January 1999 until May 2002
 • lid Raad van Bestuur verf- en chemieconcern "AkzoNobel", from 1 October 2002 until 1 May 2003
 • voorzitter Raad van Bestuur verf- en chemieconcern "AkzoNobel", from 1 May 2003 until 1 May 2012
 • lid bestuur (non-executive) GlaxoSmithKline, from 2013 until 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Commissarissen HAL Holding

Previous (2/23)
 • lid Raad van Commissarissen ING Bank, from 1 September 2017 until 1 May 2018
 • voorzitter Raad van Commissarissen ING Groep N.V., from 1 May 2018 until 1 July 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/9)
 • Bracht in 1997 het Actieprogramma Duurzame energie 1997-2000 uit. Hierin wordt uiteengezet hoe de doelstelling over duurzaam energiegebruik in de Derde Energienota moet worden gerealiseerd. Dit moet worden bereikt door verbetering van de prijs-prestatieverhouding voor duurzame energiebronnen (onder meer door fiscale maatregelen) en door technologische vernieuwingen. Er komt meer geld voor onderzoek en ontwikkeling. Fiscale maatregelen moeten ook zorgen voor een groter marktaandeel. Ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld windturbines moet eenvoudiger worden. (25.276)
 • Besloot in 1997 samen met minister Sorgdrager tot een 'nationale hersteloperatie' om een verzuim tegen de EG-regels goed te maken. Op grond van het zgn. Securitel-arrest door het Europese Hof van Justitie bleek dat - net als in veel andere Europese landen - honderden wettelijke regels formeel niet van kracht waren, omdat de in 1983 ingevoerde Europese meldingsplicht was verzuimd. Via spoedwetgeving werden deze wetten alsnog genotificeerd. (25.389)
 • Leidde in februari 1998 een handelsmissie naar China

Legislative activities as minister (3/8)
 • Bracht in 1996 de Wet energiedistributie (Stb. 642) tot stand, die regels bevat over de distributie van gas, warmte en elektriciteit. Er kunnen verplichtingen worden opgelegd ten aanzien van de aansluiting en levering. Het wetsvoorstel was in 1991 ingediend door minister Andriessen. (22.160)
 • Bracht in 1997 een nieuwe Mededingingswet (Stb. 242) tot stand. Het misbruiksysteem wordt vervangen door een algemeen verbod op kartels. Misbruik van economische machtsposities wordt verboden. Er komt een Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die toezicht houdt op naleving van de wet. (24.707)
 • Bracht in 1998 een nieuwe Elektriciteitswet (Stb. 427) ter vervanging van de Elektriciteitswet 1989 tot stand. Afnemers van elektriciteit krijgen (op termijn) de vrijheid in de keuze van leverancier en de elektriciteitsmarkt wordt geliberaliseerd; ook buitenlandse leveranciers krijgen toegang tot de Nederlandse elektriciteitsmarkt. (25.621)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Deelde in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit zijn kamer met dr. Bert de Vries, de latere leider van het CDA en minister van Sociale Zaken.
 • Verving vanaf 1995 in het woensdagse Torentjesoverleg tussen premier, vicepremiers en drie fractievoorziters Hans van Mierlo, als die vanwege bezigheden als minister van Buitenlandse Zaken verhinderd was
 • Op 29 juni 1995 legde minister-president Kok in de Tweede Kamer een verklaring af over de belangen van Wijers in Wijers Consultancy N.V.

Private life
 • Zijn echtgenote is gynaecologe

9.

Publications

Publications
 • "Hans Wijers. De vertolker van Paars Gedachtengoed", Het Financieele Dagblad, 20 juni 1998
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.