A.G.M. (Tonny) van de Vondervoort

foto A.G.M. (Tonny) van de Vondervoort
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

PvdA-bestuurder die één van de vijf vrouwelijke staatssecretarissen in het eerste kabinet-Kok i was. Maakte carrière in de Groningse gemeentepolitiek als wethouder van onderwijs en cultuur en later van financiën en P&O. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met de bestuurlijke reorganisatie en financiën lagere overheden. Bracht wel enkele grootschalige herindelingen tot stand, maar zag haar pogingen om stadsprovincies rond Rotterdam en Den Haag te vormen, mislukken. Miste de nodige soepelheid om hierover compromissen te bereiken. Slaagde er wel in om een nieuwe Financiële-Verhoudingswet in te voeren. Was gedeputeerde van Zuid-Holland en was onder meer waarnemend burgemeester van Doetinchem.

PvdA
in de periode 1994-1998: staatssecretaris

1.

First names

Antonia Geertruida Maria (Tonny)

2.

Personal data

Place and date of birth
Raalte, 9 April 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1974

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden, financiën lagere overheden en gemeentelijke herindeling), from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • waarnemend burgemeester van Drechterland (N.H.), from 1 January 2004 until 15 April 2006 (in afwachting van herindeling; 1 januari 2006 voortgezet na samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen)
 • waarnemend burgemeester van Doetinchem, from 19 August 2013 until 5 February 2014
 • voorzitter GGD-GHOR Nederland, from 1 August 2014 until 1 July 2020 (belangenorganisatie publieke gezondheidszorg)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. de bestuurlijke en financiële organisatie van de onder het ministerie ressorterende lagere publiekrechtelijke lichamen, waaronder vielen a. aangelegenheden betreffende de Provinciewet, de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijk regelingen, b. de uitvoering van de projecten Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie en Vernieuwing Financiële Organisatie, c. aangelegenheden betreffende de schorsing en vernietiging van besluiten, d. de voorbereiding en behandeling van provinciale en gemeentelijke herindelingen; e. de bestuurlijke grensoverschrijdende samenwerking; f. de aangelegenheden betreffende provinciale en gemeentelijke belastingen; g. de aangelegenheden betreffende het Provinciefonds en het Gemeentefonds, h. de sanering van het bestuursinstrumentarium; 2. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/22)
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Onderlinge Verzekeringen Overheid" (OVO)
 • lid commissie leefomgeving zonder groei, Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, from 1 October 2011 until 1 October 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Het door haar verdedigde wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boekel, Uden en Veghel werd in 1997 door de Eerste Kamer verworpen. Alleen de PvdA-fractie stemde vóór. (25.116)
 • Verdedigde in 1998 met succes in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de Bommelerwaard. Het voorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister (2/14)
 • Bracht in 1998 wetten tot vereniging van Gulpen en Wittem en van Buren, Lienden en Maurik tot stand
 • Bracht in 1998 een wet tot gemeentelijke herindeling van Deventer, Bathmen en Diepenveen tot stand. Hierdoor worden Deventer en Diepenveen samengevoegd. Door een amendement-H.G.J. Kamp bleef Bathmen (na grenscorrectie) zelfstandig voortbestaan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Anecdotes and citations
 • Haar ambtenaren gaven haar de bijnaam 'V3'
 • Was aan het einde van de kabinetsperiode ook voor veel ingewijden nog een tamelijk onbekende. Weigerde in interviews consequent om op persoonlijke zaken in te gaan.
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.