Drs. R. (Rinse) Zijlstra

foto Drs. R. (Rinse) Zijlstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Landbouw-voorman en antirevolutionair bestuurder en politicus. Eind jaren zestig woordvoerder landbouw, economische zaken en ontwikkelingssamenwerking van de ARP-Tweede Kamerfractie en daarna op diverse gebieden bestuurlijk actief, onder meer als burgemeester van Smallingerland. Kwam in 1983 in de Senaat voor het CDA en was daar buitenland-woordvoerder en later vier jaar ondervoorzitter van de Kamer. Bekleedde diverse functies in het bedrijfsleven, de landbouw en de sport. Was onder meer voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond. Groot relativeringsvermogen. Broer van Jelle Zijlstra i.

CDA, ARP
in de periode 1967-1995: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rinse (Rinse)

Place and date of birth
Oosterbierum (gem. Barradeel), 19 April 1927

Place and date of death
Beetsterzwaag (gem. Opsterland), 26 September 2017

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • secretaris CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), from 1958 until June 1959
 • algemeen secretaris CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), from 30 June 1959 until September 1963
 • voorzitter CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), from September 1963 until 1 September 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971
 • voorzitter Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, from 1 January 1971 until September 1986
 • burgemeester van Smallingerland, from 1 September 1975 until 1 September 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 April 1983 until 13 June 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Combi Foto Nederland B.V., around September 1989
 • lid Nederlandse delegatie naar de CVSE-Assemblée te Budapest, August 1992

Derived functions (2/5)
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 June 1991 until 13 June 1995
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 10 November 1994 until 30 June 1995

Honorary positions
erelid Koninlijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, from 10 September 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was als Tweede Kamerlid woordvoerder landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Hield zich ook bezig met economische zaken (met name regionaal economisch beleid en handelsbeleid).
 • Interpelleerde op 11 februari 1970 minister Lardinois over de noodsituatie in de fruitteelt
 • In de Eerste Kamer woordvoerder voor met name Europese Zaken en buitenlands beleid. Voerde in 1992 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trok zich na in november 1970 te zijn voorgedragen als nieuwe voorzitter van de FNZ (de organisatie van werkgevers in de zuivel) terug als Tweede Kamerkandidaat
 • In februari 1971 trad hij in zijn kwaliteit van voorzitter van de FNZ tijdens stakingsacties op als vertegenwoordiger van de werkgevers. Dit werd hem door de progressieve fracties in de gemeenteraad van Smallingerland waarvan hij burgemeester was, niet in dank afgenomen.
 • Was in 1974 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Zeeland, maar werd gepasseerd

Campaign trail
 • Was in 1981 Eerste Kamerkandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Peter de Waard, "Gedreven landbouwvoorman met realiteitszin", De Volkskrant, 27 oktober 2017

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.