A. Zijlstra

foto A. Zijlstra
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Groningse onderwijswoordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Was in Friesland en Groningen onderwijzer en daarna journalist. Trachtte nog onder het districtenstelsel tevergeefs om tot Kamerlid te worden gekozen. Werd dat in 1918 echter alsnog. Zette zich als Kamerlid in voor verbetering van het lager onderwijs, onder andere door verlaging van de leerlingenschaal. In 1948 was hij medeoprichter van het GPV i en in 1952 op 78-jarige leeftijd lijsttrekker van die partij, zonder overigens gekozen te worden.

ARP
in de periode 1918-1946: lid Tweede Kamer

1.

First name

Albertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Zuidhorn (Gr.), 21 February 1874

Place and date of death
Groningen, 1 June 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1946
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), from 1 April 1948

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Groningen, from 28 February 1909 until 1 September 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 3 June 1946
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Groningen, from November 1945 until 2 September 1946

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Schoorl, from October 1940 until November 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 27 November 1940 until 22 May 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • medwerker tijdschrift "De Reformatie"
 • ouderling Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 December 1945 until 3 June 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onderwijswoordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie, maar voerde ook het woord over andere onderwerpen (o.a. middenstandsaangelegenheden en binnenlands bestuur)
 • Bracht in 1928 een initiatiefwet tot stand inzake verlaging van de leerlingenschaal van scholen op het platteland. Deze wet werd niet bekrachtigd, vanwege de financiële gevolgen. De regering kwam echter spoedig daarna zelf met een wet, waardoor een lagere leerlingenschaal voor alle scholen werd ingevoerd.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde in 1918 in zijn fractie tot de minderheid die zich tegen de komst van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck keerde
 • Was medeoprichter van de Groningse Boaz-bank
 • Was op 1 april 1948 voorzitter van het Amersfoorts Congres, waarin de aanzet werd gegeven van een eigen politieke organisatie van de vrijgemaakt gereformeerden

Private life
Hij schreef in 1920 geregeld hoofdartikelen voor "De Standaard", omdat Colijn daar geen tijd voor had

Anecdotes and citations
 • Nam vaak een draagbare schrijfmachine mee, zodat hij in de trein zijn hoofdartikelen kon schrijven

Campaign trail
 • Werd in 1909 en 1913 in het kiesdistrict Appingedam na herstemming verslagen door J.H.A. Schaper (sdap). Eindigde in 1909 in het district Hoogezand als derde achter K. ter Laan (sdap) en P. Rink (lu).
 • Werd in 1913 in het kiesdistrict Zuidhorn na herstemming verslagen door E.M. Teenstra (vdb)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.