Mr. J.Ph.J.A. (Jules) graaf van Zuylen van Nijevelt

foto Mr. J.Ph.J.A. (Jules) graaf van Zuylen van Nijevelt
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

In Luxemburg geboren telg van een Rotterdamse regentenfamilie. Werd na het overlijden van zijn moeder streng, godsdienstig en geïsoleerd opgevoed. Na een diplomatieke loopbaan in onder meer Brussel en Constantinopel, die begunstigd werd door invloedrijke familieleden, werd hij minister van Buitenlandse Zaken in een gemengd conservatief-liberaal kabinet i. Sloot zich aan bij de antirevolutionairen (Groenianen) en werd na een kort gezantschap in Berlijn leider van een conservatief kabinet. Was toen wederom minister van Buitenlandse Zaken. Het kabinet kwam tot driemaal toe in conflict met de Tweede Kamer, waarbij vooral zijn Luxemburgse politiek centraal stond. Nadien werd hij wederom gezant en vervolgens Tweede Kamerlid. Behoorde tot de leidende figuren van de protestants-conservatieve stroming. Sloot zijn loopbaan af als staatsraad.

antirevolutionair, conservatief
in de periode 1860-1894: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Julius Philip Jacob Adriaan (Jules)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dommeldange (Luxemburg), 19 August 1819

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 July 1894

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • antirevolutionair ('Groeniaan'), until 1866
 • conservatief, from 1866 (distantieerde zich van Groen; wenste naar zijn eigen woorden te worden beoordeeld)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Buitenlandse Zaken, from 4 April 1860 until 14 January 1861 (benoemd bij K.B. van 8 maart 1860)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1861 until 15 September 1862 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 May 1865 until 2 June 1866 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 June 1866 until 4 June 1868
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1871 until 20 September 1875 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, from 1 December 1875 until 1 October 1883
 • lid Raad van State, from 1 October 1883 until 1 July 1894 (benoemd bij K.B. van 6 juli 1883)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 24 May 1866 until 30 May 1866 (liet contraseigneren benoemingsbesluiten over aan mr. P. Mijer)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst, from 9 May 1850 until 1 July 1894
 • voorzitter Nederlandse Evangelisch-Protestantse vereniging

Derived functions (2/9)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende op 27 november 1865 een voorstel in tot het instellen van een parlementaire enquête betreffende de verkiezingen in Limburg. Dit voorstel werd op 12 december 1865 met 53 tegen 18 stemmen verworpen.
 • Interpelleerde in 1866 minister Cremers over de uittreding van Limburg uit de Duitse Bond

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap in 1866-1868 speelde de Luxemburgse kwestie. Luxemburg maakte deel uit van de Duitse Bond en er was een pruisisch garnizoen gelegerd. Frankrijk zag dat als een bedreiging en Nederland wilde Luxemburg en Limburg losmaken uit de Duitse Bond (inmiddels de door Pruisen gedomineerde Noordduitse Bond. Er kwam een akkoord tussen Frankrijk en koning Willem III over de 'verkoop' van Luxemburg aan Frankrijk. Toen Pruisen met oorlog dreigde, werd op het laatste moment afgezien van de deal. Von Bismarck zou tegen Van Zuylen naar aanleiding hiervan hebben gezegd "Vous avez sauve la paix de l'Europe". Besloten werd de kwestie op een conferentie in Londen op 11 mei 1867 te bespreken. Luxemburg en Limburg werden toen losgemaakt uit de (Noord-)Duitse Bond en Nederland garandeerde (mede) de onzijdigheid van Luxemburg. De meerderheid van de Tweede Kamer meende echter dat Nederland niets met Luxemburg te maken had en achtte de neutraliteitsgarantie overbodig en gevaarlijk.
 • Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Akte van Mannheim (1868) over vrije scheepvaart op de Rijn

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 1866 in hoge mate verantwoordelijk voor de affaire-Mijer. Hij wist Mijer over te halen minister van Koloniën te worden door hem toe te zeggen dat hij na korte tijd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië zou worden benoemd. Deze handelwijze werd door de Tweede Kamer via een motie-Keuchenius afgewezen, waarop het kabinet de Tweede Kamer ontbond.
 • Tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken in november 1867 toonde oud-minister J.H. Geertsema brieven waaruit bleek dat de bewering van Van Zuylen dat het vorige kabinet geen overleg had gepleegd met de Pruisische regering over het losmaken van Limburg uit de Duitse bond onjuist was. Dit leidde tot een heftig incident. De Tweede Kamer verwierp Van Zuylens begroting.
 • Op 28 april 1868 verwierp de Tweede Kamer voor de tweede maal de door hem verdedigde begroting

Private life (3/5)
 • Zijn echtgenote kwam uit een vooraanstaande Schotse familie
 • Zijn vader was generaal-majoor der cavalerie en commandant van Limburg namens de Nederlandse regering
 • Zijn zoon Robert was burgemeester van Wassenaar

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1871 L.A.J.W. baron Sloet van de Beele (lib.)
 • Was in 1871 verliezend kandidaat in de districten Middelburg (tegen Tak van Poortvliet) en Utrecht (derde na W.R. Boer en N.P.J. Kien)
 • Werd in 1875 niet herkozen. Werd verslagen door J.H. Geertsema, die in herstemming kwam met jhr. A.F. de Savornin Lohman

Pseudonyms and nicknames
"Monsieur Jules" (ter onderscheiding van zijn neef Pompejus)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.