Mr. A.I.M.J. (Antoine) baron van Wijnbergen

foto Mr. A.I.M.J. (Antoine) baron van Wijnbergen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande, strijdbare katholieke politicus in de eerste helft van de twintigste eeuw. Advocaat en administratief rechter en in 1903 Tweede Kamerlid voor het district Elst. Later ook partijvoorzitter. Verdedigde met overtuiging het RK-onderwijs 'van bewaarschool tot universiteit' als ideaal van katholieke emancipatie. Maakte als onderwijswoordvoerder in 1916 deel uit van de Pacificatiecommissie-Bos i. Werd vanwege zijn uitspraak 'socialisten zijn canaille' door tegenstanders 'Baron Canaille' genoemd. Gemakkelijk, slagvaardig spreker en joviaal in de omgang. Groot voorstander van samenwerking van de rechtse partijen en bewonderaar van Colijn i, die als partijvoorzitter soms een moeizame relatie met fractievoorzitter Nolens i had.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1904-1933: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Antonius Ignatius Maria Josephus (Antoine)

Place and date of birth
Loenen (gem. Apeldoorn), 8 March 1869

Place and date of death
Amsterdam, 1 March 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter Raad van Beroep (voor de Ongevallenverzekering) te Arnhem, from 1 March 1903 until 1 March 1917
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 April 1904 until 25 February 1917 (voor het kiesdistrict Elst)
 • lid Centrale Raad van Beroep (voor de Ongevallenverzekering), from 1 March 1917 until 1 November 1932
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1917 until 9 May 1933 (1917-1918 voor het kiesdistrict Elst)
 • vicevoorzitter-lid Centrale Raad van Beroep, from 1 November 1932 until 1 April 1933
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep, from 1 April 1933 until 1 April 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid vaste commissie voor de Economische Voorlichting, around 1938
 • lid bestuur Vereeniging "Katholieke Studiebelangen", Landbouwhogeschool te Wageningen, around 1946

Derived functions (2/11)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1931)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1933)

Honorary positions
ere- en devotie-ridder Maltezer Orde

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de Katholiek fractie was hij de onderwijsspecialist. Hield zich verder bezig met justitie en economische aangelegenheden.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1925 ontstemd dat Nolens hem als partijvoorzitter niet meer had betrokken bij de kabinetsformatie

Private life (3/4)
 • Raakte in oktober 1931 vrij ernstig gewond door een aanrijding met een motorrijder in Utrecht. Keerde in mei 1932 terug in de Tweede Kamer.
 • Een zoon van hem was burgemeester van resp. Waalre, Lisse en Wassenaar
 • Zijn vader was wethouder van Apeldoorn

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1909 S. Lindeman (sdap)
 • Versloeg in 1913 Dr. P.J. Muller (prot.chr.)
 • Versloeg in 1917 F. van Eeden (comité anti-grondwetsherziening)

Pseudonyms and nicknames
 • "De rode baron" (aanvankelijk)
 • "Baron Canaille"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.H.M. van Schaik, "Wijnbergen, Antonius Ignatius Maria Josephus baron van (1869-1950)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 670
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.