Mr. W. Wintgens

foto Mr. W. Wintgens
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Bekend negentiende-eeuws politicus. Advocaat, die in 1849 als jongste lid in de nieuwe, rechtstreeks gekozen Tweede Kamer kwam en tot 1885 politiek actief bleef. Lange tijd afgevaardigde voor het district Delft en later voor Den Haag. Aanvankelijk gematigd liberaal, maar later één van de laatste conservatieven. Beschouwde zichzelf als onafhankelijk lid. Was korte tijd minister van Justitie in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i. Nam in 1885 ontslag om doorbreking van het evenwicht tussen liberalen en confessionelen mogelijk te maken. Was lang van stof en sprak op ouderwetse retorische wijze.

'pragmatisch' liberaal, conservatief, conservatief-liberaal
in de periode 1849-1885: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Willem

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 January 1818

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 January 1895

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • 'pragmatisch' liberaal (ca. 1849-1864)
 • conservatief
 • lid Haagse kiesvereniging "Recht voor Allen", around 1879

4.

Main functions and occupations

 • advocaat te 's-Gravenhage, 29 September 1838 (op kantoor van vader, later eigen kantoor, ook tijdens Kamerlidmaatschap)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Delft)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Delft)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 11 October 1866 (voor het kiesdistrict Delft)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Delft)
 • minister van Justitie, from 4 January 1868 until 4 June 1868
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1871 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 14 March 1885 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Ambachtsschool te 's-Gravenhage, around 1875
 • lid Raad van Toezicht en Discipline der Advocaten, around 1885

Derived functions (2/14)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1879 until November 1879
 • lid Commissie van Rapporteurs over een onderzoek naar een door het Indische Gouvernement gesloten contract met de Billitonmaatschappij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1882 until February 1883

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór de ontwerp-Wet op de Raad van State stemden
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Karakteriseerde in 1861 het sinds 1853 gevoerde beleid als: "gemis van beginselen, verzaking van beginselen, vergissing omtrent beginselen, fusie van beginselen, goochelspel met beginselen, misverstanden omtrent beginselen"
 • Nam in november 1885 ontslag als Tweede Kamerlid vanwege zijn positie tussen liberalen en confessionelen, die in sterkte gelijk waren (het 'dode' punt). Had bij de begrotingsbehandeling tegen amendementen van de rechterzijde om te bezuinigingen op uitgaven voor openbaar onderwijs gestemd, waardoor deze werden verworpen en werd hierover met name door De Savornin Lohman gekapitteld. Omdat hij deze verantwoordelijkheid niet wilde blijven dragen, legde hij zijn Kamerlidmaatschap neer.
 • Zijn politieke redevoeringen werden uitgegeven bij de Haagse uitgeverij en boekhandel Van Stockum

Private life
 • Weigerde in juni 1857 een hoogleraarschap aan de Hogeschool te Groningen
 • Hij was één van de zeer weinigen in de Kamer in wie Multatuli wel vertrouwen had
 • Zijn vader was advocaat, raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (1844)

Anecdotes and citations
 • Zei in december 1864 bij de behandeling van de begroting voor Koloniën over het batige saldo's door het cultuurstelsel: "[Maar] neemt er uw hoed voor af: gij zult ze niet meer zien."
 • Nadat A. Schimmelpennick van der Oye enige tijd aandachtig een Kamerrede van Wintgens had aangehoord, verliet hij opzichtig de vergaderzaal en zei toen tegen in de koffiekamer aanwezige medeleden. "God, God, wat staat die Wintgens weer te zaniken"

Campaign trail (3/14)
 • Versloeg in 1879 A. Haakma van Royen (lib.)
 • Versloeg in 1883 jhr. G.J.G. Klerck (lib.)
 • Versloeg in 1884 bij de algemene verkiezineg R.A.W. Sluiter (lib.) na herstemming. In de eerste ronde was onder anderen ook jhr. A.P.C. van Karenbeek tegenkandidaat.

Non-acceptance of political functions
 • ministerschap, 1856 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.