J.M. (Joan) Willems

foto J.M. (Joan) Willems
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande Brabantse 'doorbraak i'-socialist en voorman van de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA. Vicevoorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie en in 1959 en 1963 PvdA-lijsttrekker in de zuidelijke provincies. Was in 1954 de voornaamste woordvoerder van de katholieken in de PvdA die zich keerden tegen het 'Mandement i'. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met culturele zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Had grote belangstelling voor monumentenzorg. Verliet in 1970 de Kamer, omdat hij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant was geworden.

PvdA
in de periode 1946-1970: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johannes Martinus (Joan)

Place and date of birth
Tilburg, 14 March 1909

Place and date of death
Oisterwijk, 30 November 1974

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • redacteur illegale blad "Christofoor", from 1941 until 1944
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 16 August 1970
 • lid gemeenteraad van Oisterwijk, from 1 September 1953 until 6 September 1966
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 6 July 1954 until 5 June 1974
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met cultuur, natuurbehoud en recreatie) van Noord-Brabant, from 3 June 1970 until 5 June 1974

Internment
gevangenschap, from 1940 until 1941 (in de wintermaanden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • ondervoorzitter Culturele Raad van Noord-Brabant
 • voorzitter commissie Museum, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, from 1962 until 30 November 1974

Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten Generaal), from 4 October 1962 until 1 March 1967
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten Generaal), from 1 March 1967 until 16 August 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Voerde in 1960 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Monumentenwet
 • Voerde in 1964 het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel inzake de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden
 • Voerde in 1966 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Natuurbeschermingswet

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter van de PvdA
 • Was de voornaamste vertegenwoordiger van de katholieken in de PvdA. Wees namens hen op 21 februari 1955 de wens van de bisschoppen zoals die was verwoord in het Mandement van 1954 af, dat katholieken de PvdA dienden te verlaten
 • Was in mei/juni 1955 onderhandelaar voor de PvdA-fractie tijdens de informatie-Burger (huurwetcrisis)

Private life
 • Actief in het verzet
 • Bevriend met mr. H.K.J. Beernink

9.

Publications

Publications
 • J. van den Eijnde, "Joan Willems (1909-1974). Politiek-biografische schets van een doorbraakkatholiek, die zijn idealisme aan de werkelijkheid verloor", doct. scriptie, KU Nijmegen (1990)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

archivalia
archief-Joan Willems, Brabants Historisch Informatie Centrum (inv. 329)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.