Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman

foto Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Veelbelovend sociaaldemocratisch politicus en partij-ideoloog, die kort voor de bevrijding in Dachau stierf. Hielp Troelstra i bij het schrijven van diens memoires en was hoofdredacteur van dagblad Het Volk. Als partijbestuurder en Eerste Kamerlid was hij een pleitbezorger van een gematigder koers van de SDAP, met name ten aanzien van de defensie en het koningshuis. Verliet in mei 1940 de Senaat om als officier dienst te kunnen doen. Naar hem is het wetenschappelijk instituut van de PvdA vernoemd.

SDAP
in de periode 1937-1940: lid Eerste Kamer

1.

First names

Herman Bernard (Stuuf)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nijmegen, 4 February 1904

Place and date of death
Dachau (Dld.), 15 March 1945

Place and date of burial
Ereveld Loenen te Loenen (Gld.), 8 September 1960 (herbegrafenis)

3.

Party/Movement

Party/Parties
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (lid sinds zijn studententijd)

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 10 May 1940
 • medewerker uitgeverij "H.D. Tjeenk Willink", from June 1940
 • docent School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, from 1 January 1941

Internment
 • geïnterneerd gevangenis te Scheveningen, from 18 January 1942 until 6 November 1942 (na een mislukte poging om naar Engeland over te steken)
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, from 16 November 1942 until January 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Vught, from January 1943 until September 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, from September 1943 until October 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Natzweiler (Elzas), from October 1943 until July 1944 (op 27 april 1943 door een Duits gerecht veroordeeld tot "Nacht-und-Nebel-Gefangene")
 • geïnterneerd concentratiekamp te Dachau, from July 1944 until 15 March 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Comité-Scholten, from 1940 until January 1942 (jongeren uit verschillende politieke partijen, die onder leiding van Paul Scholten over de naoorlogse politiek spraken)
 • lid Grootburgercomité, 1942

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensie-woordvoerder van de SDAP in de Eerste Kamer. Sprak ook enkele malen over onderwijs, justitie en verkeer.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Assisteerde Troelstra bij het schrijven van diens Gedenkschriften; voltooide na Troelstra's dood het (vierde) deel "Storm"
 • Moest zijn kamerlidmaatschap opzeggen in verband met terugkeer in werkelijke militaire dienst

Private life (3/5)
 • Trachtte in de nacht van 25 op 26 november 1941 en enkele keren in december 1941 met Pieter Tazelaar naar Engeland te ontkomen
 • Werd in de nacht van 17 op 18 januari 1942 bij een nieuwe poging samen met Goedhart op het Scheveningse strand door een Duitse patrouille ontdekt
 • Overleed in gevangenschap aan vlektyphus

Campaign trail
 • Werd in 1937 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, 16 May 1941 (benoemd in de vacature-Moltmaker, weigerde de Ariërverklaring te tekenen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.