A.C.M. (Toon) Weijters

foto A.C.M. (Toon) Weijters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Bescheiden en rustige vertegenwoordiger van de katholieke ambtenarenbond in de KVP-Tweede Kamerfractie. Van geboorte Brabander. Kwam als ambtenaar in dienst van de PTT, werd actief in de vakbond en lid van de Haagse gemeenteraad. Had in de Tweede Kamer ambtenarenzaken en pensioenwetgeving als zijn specialismen en gold als groot kenner van het arbeidsrecht van ambtenaren. Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken, vicefractievoorzitter en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Alom gewaardeerd Kamerlid, dat steeds een grote sociale betrokkenheid toonde en in zijn eigen fractie nadrukkelijk als vakbondsvertegenwoordiger optrad.

KVP
in de periode 1956-1976: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Antonius Cornelis Maria (Toon)

Place and date of birth
Tilburg, 6 October 1913

Place and date of death
Leidschendam, 9 April 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • lid bestuur R.K. Bond van PTT-personeel "Sint Petrus", from 1946 until 1947
 • penningmeester KABO (Katholieke Bond voor Overheidspersoneel), from 1947 until 1 January 1952
 • voorzitter KABO (Katholieke Bond voor Overheidspersoneel), from 1 January 1952 until 9 April 1976
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 1 September 1953 until September 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 9 April 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Centrale Commissie van Overleg in Ambtenarenzaken, around 1958 (nog in 1970)
 • lid dagelijks bestuur NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), from 1964 until 1971

Derived functions (2/6)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 9 April 1976
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de initiatiefwetsvoorstellen inzake abortus (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 February 1975 until 9 April 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ambtenarenzaken en met sociale zaken (pensioenwetgeving)
 • Was in 1963 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de nota betreffende de zaak-Van der Putten

Dissenting voting behaviour (0/15)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Hij stierf toen hij met zijn vrouw onderweg was naar een partijvergadering en achter het stuur getroffen werd door een hartaanval. Zijn auto kwam in een sloot terecht. Zijn vrouw bleef ongedeerd.

9.

Publications

Publications
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.