Drs. Th.E. (Tjerk) Westerterp

foto Drs. Th.E. (Tjerk) Westerterp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholieke politicus, die vijftien jaar actief was in de landspolitiek. In 1963 Tweede Kamerlid na journalist en Europees ambtenaar te zijn geweest. Verklaarde na de Nacht van Schmelzer i dat hij zich niet gerealiseerd had dat de motie-Schmelzer tot een kabinetscrisis zou leiden, en dat hij daarom vóór had gestemd. Staatssecretaris van Europese Zaken in de kabinetten-Biesheuvel i. Als minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Den Uyl i verantwoordelijk voor de afsluiting met een pijlerdam van de Oosterschelde. Nam verder diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Stapte in 1978 over naar het bedrijfsleven. Man met onstuitbare dadendrang, zeer intelligent en succesvol, maar ook onberekenbaar en opportunistisch. Na zijn pensionering nog kort actief als politicus voor Leefbaar Nederland i.

KVP, CDA
in de periode 1963-1978: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Theodorus Engelbertus (Tjerk)

Place and date of birth
Rotterdam, 2 December 1930

Place and date of death
Ulvenhout (gem. Breda), 7 October 2023

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980
 • Leefbaar Nederland, from 2002

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 July 1963 until 17 August 1971
 • lid gemeenteraad van Nieuw-Ginniken, from 6 September 1966 until 6 September 1971
 • wethouder (van volkshuisvesting, sociale zaken en openbare werken) van Nieuw-Ginneken, from 6 September 1966 until 6 September 1971
 • lid Europees Parlement, from 8 May 1967 until 17 August 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 17 August 1971 until 7 March 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 11 May 1973
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 1977 until 15 February 1978
 • algemeen directeur EOE (Europese Optiebeurs) te Amsterdam, from 16 February 1978 until 16 February 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "DSB Groep" te Wognum, from 1 September 1994
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Interoc Holding" te Hoofddorp, from June 1999

Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel inzake de instelling van de titel "ing" (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 June 1971 until 17 August 1971
 • vicevoorzitter Europees Parlement, from 9 March 1971 until 17 August 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Verzette zich in 1969 tegen het kabinetsbesluit om een medische faculteit in Maastricht te vestigen. Een door hem ingediende motie over uitstel van de beslissing werd echter verworpen, waarbij tien KVP'ers vóór stemden.
 • Diende in 1970 een initiatiefwetsvoorstel in over de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement. Sinds augustus 1971 trad Bos (CHU) op als (mede)ondertekenaar. Vanaf 1973 werd de verdediging overgenomen door zijn partijgenoten Van der Sanden en P.A.M. Cornelissen. Het voorstel werd in 1977 ingetrokken. (10.696)
 • Een door hem vijf anderen in 1970 ingediend initiatiefwetsvoorstel om de mogelijkheid tot vervroeging van Prinsjesdag in de grondwet op te nemen, werd in 1971 bij de behandeling in tweede lezing door de Eerste Kamer verworpen. (11.088 & 11.302)

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/20)
 • Bracht in 1977 de Nota betreffende het Waterschapsbestel uit. In afwijking van het rapport van de Studiecommissie Waterschappen (Staatscommissie-Kranenburg) wordt voorgesteld niet alleen grote tot zeer grote waterschappen in te stellen, maar differentatie mogelijk te maken, waarbij het provinciaal bestuur verantwoordelijk is voor omvang en taakstelling van de waterschappen. De toezichthoudende functie op waterschappen van de provincies moet blijven gehandhaafd, maar zal meer binnen het kader van door de centrale overheid getrokken beleidslijnen plaatsvinden. Er zal een gezamenlijke vertegenwoordiging komen van eigenaren en gebruikers; ook vertegenwoordigers van groepen belangen krijgen toegang tot het waterschapsbestuur. (14.480)
 • Stelde in 1977 de voorlopige Raad voor de Verkeersveiligheid in. Voorzitter hiervan werd in juni 1977 mr. Pieter van Vollenhoven.
 • Verdedigde in 1977 samen met de ministers Stemerdink en Vorrink met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Luchtvaartwet over regels voor de aanwijzing van luchtvaartterreinen. Het wetsvoorstel werd door de staatssecretarissen Smit-Kroes en Van Eekelen en minister Ginjaar in 1978 in het Staatsblad gebracht. (13.130)

Legislative activities as minister (3/7)
 • Bracht in 1975 een wijziging (Stb. 546) van de Wegenverkeerswet tot stand, waardoor een kentekenplicht voor op de weg staande motorrijtuigen werd ingevoerd. Hierdoor wordt controle op naleving van de plicht tot betaling van motorrijtuigenbelasting vereenvoudigd. (12.637)
 • Bracht in 1976 een wijziging (Stb. 412) van de Wegenverkeerswet tot stand, waardoor het wegslepen van voertuigen mogelijk werd. (12.973)
 • Bracht in 1977 wetten tot goedkeuring van verdragen over het voorkomen van verontreiniging van de zee door storting van afval en vuil tot stand. Naast tegen olievervuiling richten deze verdragen zich ook tegen verontreiniging door chemicaliën, huishoudelijk en vast afval en spoelwater. (13.886 & 13.931)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Verklaarde in 1966 na vóór de motie-Schmelzer te hebben gestemd, dat hij niet beseft had dat aanneming van de motie de val van het kabinet-Cals als consequentie zou hebben.
 • Maakte in 1967 met onder anderen Verdijk en mevrouw Kessel deel uit van de zgn. 'Brabantse Verontrusten' in de KVP die aanstuurden op een vooruitstrevende koers

Private life
 • Zijn vader was van Friese afkomst, zijn moeder was in België geboren en woonde voor haar huwelijk in Alphen (N.Br.).

Anecdotes and citations
 • Liep als directeur van de Optiebeurs wel honderd parties per jaar af

Pseudonyms and nicknames
"Ja zuster, nee zuster" (bijnaam vanwege zijn wisselende opstelling als KVP'er)

9.

Publications

Publications
 • "Oud-minister Westerterp: 'Den Uyl heeft Van Agt in zijn persoonlijkheid aangetast'", in: Haagse Post, 17 aug. 1980
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.