Drs. Th.J. (Theo) Westerhout

foto Drs. Th.J. (Theo) Westerhout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Binnenlandse Zaken
Source: Parlement.com.

Degelijke PvdA-bestuurder uit Zeeland met veel activiteiten op sociaal-cultureel terrein. Zoon van een Utrechtse steenfabrikant. Na zijn studie werkzaam als planoloog en gemeentebestuurder in Middelburg. In 1956 Tweede Kamerlid voor de PvdA, die zich vooral met ruimtelijke ordening bezighield en daarnaast opkwam voor specifiek Zeeuwse belangen. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Cals i bereidde hij een reeks gemeentelijke herindelingen voor, die zijn opvolgers in het Staatsblad brachten. Later, na nog een korte periode in de Kamer, burgemeester van Wageningen en Vlissingen.

PvdA
in de periode 1956-1969: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Theodorus Johan (Theo)

Place and date of birth
Utrecht, 19 March 1922

Place and date of death
Vlissingen, 3 February 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Middelburg, from 1 September 1953 until 12 July 1965
 • attaché van de VN (Verenigde Naties) te Pakistan, 1955 (gedurende 4 maanden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 12 July 1965
 • wethouder (van gemeentebedrijven, nutsbedrijven, slachthuis en cultuur) van Middelburg, from 15 December 1958 until 12 July 1965
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 6 June 1962 until 12 July 1965
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met grenswijzigingsaangelegenheden en agglomeratiezaken, alsmede met automatisering en doelmatigheid in de overheidsorganisatie), from 12 July 1965 until 22 November 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 1 May 1969
 • burgemeester van Wageningen, from 1 May 1969 until 1 May 1972
 • burgemeester van Vlissingen, from 1 May 1972 until 1 December 1985 (vervroegd uitgetreden)

Responsibilities as minister
 • Had als staatssecretaris als taken: a. de provinciale en gemeentelijke indeling en bijzondere bestuursvormen; b. zaken betreffende de ruimtelijke ordening, voor zover het departement daarbij is betrokken; c. bevordering van doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst met inachtneming van de taak die elk departement terzake heeft (hier onder viel tegens zaken betreffende de automatisering van de rijksdienst en de zorg voor mechanische administratie); d. de zorg voor het staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Haven van Vlissingen
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Christchurch Boys' High School Nieuw Zeeland

Derived functions (2/3)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from May 1967 until 1969
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Deltaschadewet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 1969 until 1 May 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Was in 1964 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam Rijnmond
 • Interpelleerde op 21 december 1967 minister Bakker over de beperking van de rijksbijdragen in het exploitatietekort op de veren over de Westerschelde

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Door hem in 1965 ingediende wetsvoorstellen tot vereniging van de gemeenten Ambt Delden en Stad Delden en tot toevoeging van het grondgebied van de gemeente Rozendaal (Gld.) aan Rheden werden in 1967 ingetrokken. (9.960 & 8.434)
 • Diende in 1966 wetsvoorstellen in over uitbreiding van de gemeenten Groningen, Zwolle en Helmond, alsmede een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen. Die wetten werden door minister Beernink in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1966 een wet tot stand waardoor het Botlekgebied grotendeels werd ingedeeld bij Rotterdam. De oppervlakte van Rotterdam nam met 2296 ha. toe. Het wetsvoorstel was in 1964 ingediend door minister Toxopeus. (7.932)
 • Bracht in 1966 wetten tot stand inzake uitbreiding van de gemeenten Spijkenisse (door samenvoeging met de op te heffen gemeente Hekelingen), Leiden (door overgang van gebied van omliggende gemeenten) en Arnhem (door overgang van grondgebied van Elst, Heteren en Huissen)
 • Bracht in 1966 wetten (Stbb. 131 en 132) tot stand waarbij de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef werden samengevoegd, de gemeente Weesperkarspel werd opgeheven en de Bijlmermeer (vooralsnog tijdelijk) aan het grondgebied van Amsterdam werd toegevoegd (7.991)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1968 genoemd als opvolger van Marijnen als voorzitter van de Rijnmondraad, maar werd niet benoemd

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.