Mr. G.E. (Gerard) van Walsum

foto Mr. G.E. (Gerard) van Walsum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bestuurder van christelijk-historischen huize, die na de bevrijding 'doorbrak i' naar de PvdA. Voor de oorlog secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en lid van de hoofdredactie van het CH-dagblad De Nederlander. In 1946 wethouder van Rotterdam. Werd na een korte periode Tweede Kamerlid te zijn geweest in 1948 burgemeester; eerst van Delft en daarna van Rotterdam. Combineerde dat met het Eerste Kamerlidmaatschap. Stond bekend als een regent met gevoel voor decorum. Door zijn integriteit, toewijding en bestuurskracht was hij echter zeer gezien bij de Rotterdamse bevolking.

PvdA
in de periode 1946-1955: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, burgemeester van Rotterdam

1.

Personal data

Surnames
Gerard Ewout (Gerard)

Place and date of birth
Krimpen aan den IJssel, 21 February 1900

Place and date of death
Rotterdam, 27 July 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1930 until 1945 (bedankte)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from February 1946 until 1972 (bedankte uit onvrede over de koers van de partij o.i.v. "Nieuw Links")

3.

Main functions and occupations

 • lid tijdelijke gemeenteraad van Rotterdam, from 9 November 1945 until 2 September 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 27 July 1948
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 20 June 1946 until 4 July 1950
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 2 September 1946 until 16 February 1948
 • wethouder (van onderwijs en volksontwikkeling) van Rotterdam, from 26 September 1946 until 5 June 1947
 • burgemeester van Delft, from 16 February 1948 until 1 July 1952
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1948 until 5 December 1949
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 March 1950 until 15 July 1952
 • burgemeester van Rotterdam, from 1 July 1952 until 1 March 1965 (benoemd bij K.B. van 5 juni 1952)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 29 July 1952 until 20 September 1955

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, around 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • adviseur leden van het Koninklijk Huis
 • voorzitter Studiecommissie Achtste Medische faculteit, from 9 January 1967 until November 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Voerde in december 1946 namens zijn fractie het woord in het debat over het Akkoord van Linggadjati
 • Voerde in de Eerste Kamer het woord over onderwijs, binnenlandse zaken en justitie
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trad in juni 1947 samen met zijn collega A. van Kranenburg af als wethouder, toen KVP en ARP bereid bleken toe te treden tot het college
 • Werd in december 1949 in verband met de stemming over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië tijdelijk als Eerste Kamerlid vervangen door F. Wibaut. Wegens een maagoperatie kon hij enige tijd de vergaderingen niet bijwonen en omdat er net aan voldoende voorstemmers waren, kon geen stem worden gemist.
 • Tijdens zijn periode als burgemeester van Rotterdam werd het herstel van de stad voltooid, vond expansie plaats in Botlek en Europoort en werd begonnen met de metro-aanleg.

Private life
 • Zijn vader was wethouder van Krimpen aan den IJssel
 • Zijn oudste broer was burgemeester van Krimpen aan den IJssel, van Vlaardingen en van Zwolle
 • Zijn oudste zoon, H.V. (Huib) van Walsum, was achtereenvolgens burgemeester van Gieten, Doesburg, Rheden en Delft. Zijn andere zoon, A.P. (Peter) van Walsum, was vele jaren een vooraanstaand diplomaat en kritisch publicist over politieke onderwerpen.

Campaign trail
 • Was in 1948 Eerste Kamerkandidaat in en werd in 1952 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. ten Boom, "Walsum, Gerard Ewout van (1900-1980)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 648
 • N. Cramer, "Protestant in de politiek", in: "Het Parool", februari 1965
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Ned. Patriciaat, 1972

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Van Walsum, GA Rotterdam

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.