Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

VVD-senator en provinciebestuurder. Zoon van een gedeputeerde van Overijssel en telg van een oud Overijssels adelsgeslacht. Werd na griffier van de Tweede Kamer te zijn geweest in 1931 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Voerde tijdens de bezetting passief bezet door vaak afwezig te zijn. Toen hij te lang onvindbaar was, werd hij ontslagen. Na zijn pensionering in 1951 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hield zich in de Senaat met uiteenlopende zaken bezig, maar was in het bijzonder deskundig op het gebied van verkeer en waterstaat. Prettige causeur, die zijn redevoeringen lardeerde met geestige beelden en anekdotes. Zijn broer was eveneens Commissaris van de Koningin.

VVD
in de periode 1920-1963: lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Reint Hendrik

Place and date of birth
Zwolle, 8 November 1885

Place and date of death
Zwolle, 13 June 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar (respectievelijk adjunct-commies, commies en vanaf 1916 hoofdcommies), Provinciale Griffie te Haarlem, from 1911 until 1918
 • commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1918 until 2 July 1920
 • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1920 until 1 November 1931
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 1 November 1931 until 22 May 1943 (benoemd bij K.B. van 18 oktober 1931; ontslagen door de Duitsers)
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 6 May 1945 until 16 July 1951
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1951 until 5 June 1963

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen V.A.M. (Vuil Afvoer Maatschappij) te Wijster, around 1962
 • lid Raad van Commissarissen ontginningsmaatschappij "De drie provinciën", around 1962

Derived functions (2/4)
 • voorzitter commissie van voorbereiding voor de begroting van Verkeer en Waterstaat 1958 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1961 until May 1962

Honorary positions
erevoorzitter Drents Genootschap

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met justitie, binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, sociale zaken, maatschappelijk werk en defensie
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet
 • Interpelleerde op 4 juni 1958 minister Samkalden over uit Indonesië afkomstige personen, die als verstekelingen hadden gepoogd toegang te krijgen tot Nederland, en die waren teruggezonden

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1947 actief in het Comité-Oud waarin voormalig vrijzinnig-democraten oprichting van een nieuwe liberale voorbereidden
 • Zette zich als Commissaris der Koningin in voor stroomlijning van het waterschapsbestel in de provincies, onder andere door fusies van de vele kleine waterschappen. Bevorderde - samen met onder anderen burgemeester Gaarlandt van Emmen - de industrievestiging in zijn provincie. Maakte zich verder sterk voor verbetering van de infrastructuur en bevordering van het toerisme.
 • Leidde in 1950 de fusie van drie Drentse ontginningsmaatschappijen

Private life
 • Hielp tijdens de bezetting bij de huisvesting van geallieerde piloten en verleende ook enkele keren onderdak aan gestrande parachutisten
 • Zijn vader was lid van Gedeputeerde staten van Overijssel
 • Zijn grootvader van vaderskant was lid van Provinciale Staten van Overijssel

Anecdotes and citations
 • Hij bepleitte - maar niet namens zijn fractie - voor meisjesstudenten de verplichting om enige tijd in een gezin te werken als huishoudelijke hulp.

Campaign trail
 • Werd in 1951, 1952, 1956 en 1960 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publications

Publications
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • K.H. Lambers, "Bij het afscheid van Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk als Commissaris der Koningin in Drenthe", in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 69 (1952), 7
 • K. Kuiken, "Verstandige eenvoud. De familie De Vos van Steenwijk (1850-2000), in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie, 61 (2007), 171
 • Wie is dat? 1948, 1956
 • "Mr.dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk. Humor en vasthoudendheid", Algemeen Handelsblad, 15 juni 1964

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.