J.J. (Koos) Vorrink

foto J.J. (Koos) Vorrink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Charismatische en dominante sociaaldemocratische voorman in het interbellum en in de eerste naoorlogse jaren. Aanvankelijk onderwijzer. Leidde met veel bezieling de socialistische jeugdbeweging AJC i en was voorzitter van de SDAP en na de oorlog van de PvdA. Was actief in het verzet, onder andere bij Het Parool. In 1945-1946 regeringscommissaris voor het toezicht op politieke delinkwenten. Fel anticommunistisch en daarom ook onderwerp van een communistische lastercampagne. In de Tweede Kamer defensiewoordvoerder van de PvdA. Goed organisator maar met een autoritaire stijl.

SDAP, PvdA
in de periode 1937-1954: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Jan (Koos)

Place and date of birth
Vlaardingen, 7 June 1891

Place and date of death
Amsterdam, 19 July 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1918 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter AJC (Arbeiders Jeugd Centrale), from May 1927 until 1 April 1934
 • voorzitter SDAP, from 1 April 1934 until 9 February 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1935 until 4 June 1946
 • regeringsgemachtigde in algemene dienst, belast met toezicht op arrestatie en bewaking van politieke delinquenten, ministerie van Algemene Oorlogsvoering, from 25 July 1945 until 9 May 1946
 • voorzitter PvdA, from 9 February 1946 until 23 February 1955 (uitgeschakeld door een ongeval in 1949 en afwezig vanwege ziekte vanaf begin 1953)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 19 September 1954

Internment
 • geïnterneerd gevangenenkamp te Haaren (N.Br.), from 2 April 1943 until April 1944 (werd op 1 april in Eindhoven gearresteerd)
 • geïnterneerd concentratiekamp te Sachsenhausen, from April 1944 until May 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Legercommissie, from 16 June 1947 until July 1948
 • lid Defensiecommissie, from July 1948 until 1954

Derived functions (2/5)
 • voorzitter begrotingscommissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 1950 until 17 September 1953
 • voorzitter vaste commissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1953 until 16 November 1953

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken
 • Interpelleerde op 11 januari 1938 minister Patijn over de stappen door de regering gedaan of te doen inzake de erkenning van de koning van Italië als keizer van Ethiopië
 • Was defensiewoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest in mei 1946 ontslag nemen als regeringsgemachtigde nadat hij openlijk kritiek had geuit op het in zijn ogen lakse vervolgingsbeleid ten aanzien van Arnold Meijer. Minister Kolfschoten beschouwde die kritiek als ongewenste inmenging en dreigde met een ministeriële crisis.
 • Leider, propagandist en organisator van de socialistische jeugdbeweging
 • Charismatisch redenaar, met grote retorische kwaliteiten

Private life (3/8)
 • Raakte in januari 1949 zwaar gewond bij een vliegtuigongeluk in Denemarken, op een missie om bij de Noorse regering begrip te vragen voor het Nederlandse Indiëbeleid.
 • Kreeg in februari 1955 een beroerte
 • Van hem staat bij het Koos Vorrinkhuis (een NIVON-huis) in Lage Vuursche een borstbeeld

Campaign trail
 • Werd in 1935 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • "Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten" (Amsterdam, 1948
 • C.H. Wiedijk, "Koos Vorrink" (1986)
 • A.A.de Jonge, "Vorrink, Jacobus Jan (1891-1955)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 590
 • C.H. Wiedijk en G. Harmsen, "Vorrink, Jacobus Jan", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel III, 221
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.