Mr. T.J. Verschuur

foto Mr. T.J. Verschuur
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Scherpzinnige en geestige katholieke minister in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i en het tweede kabinet-Colijn i, die zijn zaken goed kende. Had soms de neiging collega's voor voldongen feiten te stellen. Wijsgerig en goed classicus, die nog al eens strooide met Latijnse zegswijzen. Was aanvankelijk journalist bij 'De Maasbode' en daarna voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda. Bracht belangrijke wetgeving tot stand, zoals de Winkelsluitingswet, de Landbouwcrisiswet en de Bedrijfsradenwet. Na zijn aftreden partijvoorzitter. Overleed in Duitse gevangenschap.

RKSP
in de periode 1929-1934: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Timotheus Josephus

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 18 March 1886

Place and date of death
nabij Politz (Dld.), 17 April 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, from 10 August 1929 until 1 May 1932 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Economische Zaken en Arbeid, from 1 May 1932 until 26 May 1933 (naam departement gewijzigd)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 29 May 1933
 • minister van Economische Zaken, from 26 May 1933 until 17 April 1934
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1939 until 1 September 1941
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1939 until 1 September 1941

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), from 2 April 1943
 • geïnterneerd gevangenenkamp Sachsenhausen, until 17 April 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Politiek Convent, from 1 July 1940 until 1 April 1943
 • lid Nationaal Comité van het Grootburgercomité, from 1942 until 1 April 1943

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Legislative activities as minister (2/10)
 • Bracht in 1933 de Landbouwcrisiswet tot stand. Deze stelde een landbouwcrisisfonds in, waaruit steunmaatregelen konden worden bekostigd. Het fonds werd gevoed door heffingen en uit de algemene middelen. De begroting ervan werd bij wet vastgesteld. Door aankoop van crisis-producten kon er voor worden gezorgd dat boeren de garantie hadden daarvoor een redelijke prijs te ontvangen.
 • Bracht in 1933 de Wet tot verzekering van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (Stb. 181). De pensioenuitkering via het al langer bestaande Algemeen Mijnwerkersfonds gold voortaan als aanvulling.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in 1934 af als minister in verband met langdurige afwezigheid vanwege behandeling van een niersteenaandoening en herstel daarvan. Voor dat laatste vertrok hij enige tijd naar Royat in Frankrijk.

Non-acceptance of political functions
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, 25 May 1919 (gekozen, niet geïnstalleerd)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.