Mr. T.J. Verschuur

foto Mr. T.J. Verschuur
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Scherpzinnige en geestige katholieke minister in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i en het tweede kabinet-Colijn i, die zijn zaken goed kende. Had soms de neiging collega's voor voldongen feiten te stellen. Wijsgerig en goed classicus, die nog al eens strooide met Latijnse zegswijzen. Was aanvankelijk journalist bij 'De Maasbode' en daarna voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda. Bracht belangrijke wetgeving tot stand, zoals de Winkelsluitingswet en de Bedrijfsradenwet, alsmede crisiswetten ter ondersteuning van met name de agrarische sector. Na zijn aftreden partijvoorzitter. Overleed in Duitse gevangenschap.

RKSP
in de periode 1929-1934: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Timotheus Josephus

Place and date of birth
Utrecht, 18 March 1886

Place and date of death
nabij Politz (Dld.), 16 April 1945

2.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • parlementair redacteur, dagblad "De Maasbode" te Rotterdam, from 1913 until April 1919
 • voorzitter Raad van Arbeid te Breda, from 1 May 1919 until 10 August 1929
 • minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, from 10 August 1929 until 1 May 1932 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Economische Zaken en Arbeid, from 1 May 1932 until 26 May 1933 (naam departement gewijzigd)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 29 May 1933
 • minister van Economische Zaken, from 26 May 1933 until 17 April 1934
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1939 until 1 September 1941
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1939 until 1 September 1941

Internment
 • gevangenschap strafgevangenis te Scheveningen, from 2 April 1943 until 31 August 1943 (werd op 1 april 1943 in Ellecom gearresteerd)
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), from 31 August 1943 until 26 April 1944
 • geïnterneerd concentratiekamp Sachsenhausen, from 26 April 1944 until 16 April 1945

Responsibilities as minister
 • Was tot 1 mei 1932 tevens belast met werklozensteun en volksgezondheid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Grootburgercomité, from December 1941 until 1 April 1943
 • lid Nationaal Comité, from January 1942 until 1 April 1943

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Ondersteunde vanaf 1932 via diverse steun-, krediet- en garantieregelingen diverse door de economische crisis getroffen sectoren, zoals de fruitteelt, griend- en rietbewerking, haringvisserij, vlasverbouw en bloemenkweek

Legislative activities as minister (3/14)
 • Bracht in 1933 de Landbouwcrisiswet tot stand. Deze stelde een landbouwcrisisfonds in, waaruit steunmaatregelen konden worden bekostigd. Het fonds werd gevoed door heffingen en uit de algemene middelen. De begroting ervan werd bij wet vastgesteld. Door aankoop van crisis-producten kon er voor worden gezorgd dat boeren de garantie hadden daarvoor een redelijke prijs te ontvangen.
 • Bracht in 1933 de Wet tot verzekering van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (Stb. 181). De pensioenuitkering via het al langer bestaande Algemeen Mijnwerkersfonds gold voortaan als aanvulling.
 • Bracht in 1933 de wet Tijdelijke maatregelen bevordering van evenredige vrachtverdeling in de binnenscheepvaart tot stand

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in 1934 af als minister in verband met langdurige afwezigheid vanwege behandeling van een niersteenaandoening en herstel daarvan. Voor dat laatste vertrok hij enige tijd naar Royat in Frankrijk.

Private life
 • Was tijdens de Bezetting onder andere actief in het Grootburgercomité en Nationaal Comité, dat plannen maakte voor een overgangsbewind na een Duitse nederlaag. Bij de contacten daarover met Londen werd hij in 1943 slachtoffer van het door Anton van der Waals uitgevoerde Englandspiel. Overleed in 1943 in het ziekenhuis van concentratiekamp Sachsenhausen.

Non-acceptance of political functions
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, 25 May 1919 (gekozen, niet geïnstalleerd)

9.

Publications

Publications
 • P.E. de Hen, "Verschuur, Timotheus Josephus (1886-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 580
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.