Mr. R. van Veen

foto Mr. R. van Veen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Afgevaardigde voor de vrije-antirevolutionairen, later christelijk-historischen. Geboren in Friesland, maar advocaat in Groningen en daarna in Den Haag. Schoonzoon van een vooraanstaande Friese antirevolutionair. Was vanaf 1901 Tweede Kamerlid voor het district Dokkum. Leidde in de periode 1918-1924 de crisis-enquêtecommissie, een staatscommissie die onderzoek deed naar de uitvoering van de Distributiewet.

Vrij-AR, CHP, CHU
in de periode 1901-1922: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rienk

Place and date of birth
Lemmer (gem. Lemsterland), 30 August 1865

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 May 1929

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until November 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from November 1896 until 16 April 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 16 April 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Groningen, from September 1892 until October 1901
 • lid gemeenteraad van Groningen, from 13 October 1895 until September 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, from October 1901
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te 's-Gravenhage, from 1 January 1911 until 1 May 1929
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 July 1922

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid commissie van beroep wachtgeldregeling voor de landmacht, from January 1924 until 1 May 1929
 • kerkvoogd (16 jaar)

Derived functions (2/7)
 • voorzitter Bijzondere Commissie voor de ontwerp-wet verzekering van personen werkzaam in het zeevaart- en zeevissersbedrijf (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1920
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 1922 until May 1922

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over justitie, onderwijs, belastingen en Suriname

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Was in 1914-1919 medeorganisator van het Tweede Sociaal Congres
 • Zijn broer, Sietse Douwes, was hoogleraar in Utrecht en een bekend kerkhistoricus

Campaign trail (3/4)
 • Versloeg in 1909 K. de Vries Sz. (vdb)
 • Versloeg in 1913 J. Sibinga Mulder (lu)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.