Mr. J.A.N. Travaglino

foto Mr. J.A.N. Travaglino
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Amsterdamse advocaat uit een Haarlemse koopmansfamilie, die zeventien jaar het katholieke district Druten vertegenwoordigde. Behoorde tot de rechtervleugel van de katholieken, die zich keerde tegen kiesrechtuitbreiding, leerplicht en afschaffing van de plaatsvervanging bij het leger. In de Kamer sprak hij vooral over onderwijs en justitie. Als kleine, gedrongen afgevaardigde een opvallende verschijning en soms zelfs onderwerp van spotprenten. Gerespecteerd als kalm, beginselvast Kamerlid.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1888-1905: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Antonius Nicolaas

Place and date of birth
Haarlem, 19 September 1831

Place and date of death
's-Gravenhage, 23 May 1905

2.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatieve vleugel)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat te Amsterdam, from 1855 until 1894
 • kantonrechter-plaatsvervanger, vierde kanton van Amsterdam, from 16 November 1862 until 1 June 1885
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Druten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 23 May 1905 (voor het kiesdistrict Druten)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1901 until April 1901
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1902 until November 1902

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijs en justitie
 • Behoorde in 1896 tot de katholieke anti-Takkianen die tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden
 • Behoorde in 1899 tot de vier RK-leden die vóór een (verworpen) motie-Kuyper stemden waarin afkeuring werd uitgesproken over onvoldoende inspanningen om de Boerenrepublieken tegenwoordig te laten zijn op de Haagse Vredesconferentie

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Onderhandelde in juli 1901 met Schaepman en Michiels van Verduynen namens de katholieke Kamerclub over het programma van het kabinet-Kuyper
 • Werd in maart 1903 door de R.K.-Kamerclub als opvolger van Schaepman tot voorzitter gekozen, maar bedankte daarvoor vanwege zijn leeftijd

Private life
 • Zijn vader was wethouder van Haarlem

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1894 A. Kolfschoten (rk, takkiaan)
 • Versloeg in 1897 jhr. J.D. Six (c.h.)
 • Werd in 1901 gekozen bij enkelvoudige kandidaatstelling

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1344
 • Augur, "Klein en groot", in: Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire Schetsen" (1901), 82
 • Mr. Antonio, "Mr. Travaglino", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks CCXCIX, De Telegraaf, 18 maart 1905
 • Onze Afgevaardigden, 1897

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.