L.W.J.K. Thomson

foto L.W.J.K. Thomson
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande liberale defensiespecialist in de Tweede Kamer aan het begin van de twintigste eeuw. Was officier bij het KNIL en publicist op militair gebied. Pleitbezorger van een volksleger. Gold als officier en als Kamerlid als een, soms wat onstuimige, maar ook krachtdadige en onafhankelijke opposant van de Nederlandse defensiepolitiek. Stemde vaak mee met SDAP i en VDB i. Stond goed aangeschreven bij de lagere officieren omdat hij pleitte voor grotere democratie bij het leger. Kwam in Albanië om bij een internationale poging om in dat land een stabiel regime te vestigen. Hij was daarmee de eerste Nederlandse militair die tijdens een vredesmissie sneuvelde en werd daardoor een min of meer nationale figuur.

Liberale Unie
in de periode 1905-1913: lid Tweede Kamer

1.

First names

Lodewijk Willem Johan Karel

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorschoten, 11 June 1869

Place and date of death
Durazzo (Albanië) (ook wel Durres), 15 June 1914

Place and date of burial
Groningen, Zuiderbegraafplaats, 14 July 1914

3.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 21 May 1913 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • bataljonscommandant te Groningen, from 1912
 • opperbevelhebber Gendarmerie van Albanië, from February 1914 until 15 June 1914 (gesneuveld)

Military rank (officer) (2/4)
 • kapitein der infanterie, from 2 October 1903 until 12 May 1913
 • majoor der infanterie, from 12 May 1913

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

redacteur "Militaire Gids" (blad voor vooruitstrevende militairen), from 1903

Derived functions
 • lid vaste commissie voor openbare gezondheid (gemeenteraad van 's-Gravenhage), from 5 September 1911 until 30 August 1913
 • lid vaste commissie voor strafverordeningen (gemeenteraad van 's-Gravenhage), from 5 September 1911 until 30 August 1913

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was militair specialist in Tweede Kamer. Vooruitstrevend op defensiegebied.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Militair attaché in de Boerenoorlog aan de kant van de Boeren (om te zien hoe een moderne oorlog tussen blanken zich voltrok)
 • Belast met de spoorwegbewaking tijdens de spoorwegstaking in 1903
 • Organiseerde voor de grote mogendheden een militie in Albanië, om hen zo te verzekeren van een stabiel land

Private life (3/8)
 • In 1918 werd in Den Haag een standbeeld voor hem opgericht
 • In Groningen staat aan de Hereweg sinds 1919 een borstbeeld van hem; een kopie daarvan staat in Dürres. Op Veteranendag 2014 (28 juni) werd op het Binnenhof een replica van het borstbeeld onthuld.
 • Zijn vader was officier van gezondheid te Batavia

Campaign trail
 • Versloeg in 1905 F.M. Wibaut (sdap) na herstemming
 • Versloeg in 1909 P.J. Troelstra (sdap) na herstemming. Eindigde in het district Weststellingwerf als derde achter F.W.N. Hugenholtz (sdap) en H.C. Hogerzeil (arp).
 • Werd in 1913 na herstemming verslagen door P.J. Troelstra (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.