W. (Wim) Thomassen

foto W. (Wim) Thomassen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Pragmatische PvdA-bestuurder die vooral bekend werd als burgemeester van Rotterdam. Afkomstig uit een 'rood' onderwijzersgezin en zelf eveneens onderwijzer. Werd gevormd in de socialistiche geheelonthouders- en jeugdbeweging. Na de bevrijding secretaris van de Nederlandse Volksbeweging i. Fel anticommunist. Na een kortstondig Tweede Kamerlidmaatschap werd hij burgemeester van Zaandam en daarna van Enschede. Speelde als burgemeester van Rotterdam een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad tot wereldhaven nummer één. Was tevens Eerste Kamerlid. In zijn optreden had hij altijd iets van de schoolmeester. Met zijn vrouw An bleef hij na zijn pensionering een actief lid van zijn partij.

PvdA
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, burgemeester van Rotterdam

1.

First name

Willem (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 3 October 1909

Place and date of death
Bergen (N.H.), 16 June 2001

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • secretaris NVB (Nederlandse Volksbeweging), from 20 August 1945 until July 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 July 1946 until 27 July 1948
 • burgemeester van Zaandam, from 16 May 1948 until 1 May 1958
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 6 July 1954 until 1 May 1958
 • burgemeester van Enschede, from 1 May 1958 until 16 April 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 November 1961 until 10 May 1971
 • burgemeester van Rotterdam, from 16 April 1965 until 1 November 1974 (benoemd bij K.B. van 12 februari 1965)

Internment
gevangenschap te Amsterdam, from 1943 until January 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding te Amsterdam, from June 1980 until 1982
 • voorzitter ILEP (Internationale federatie van organisaties voor leprabestrijding) te Londen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in als Tweede Kamerlid met name bezig met onderwijsaangelegenheden
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met defensie-aangelegenheden en met ruimtelijke ordening en verkeer en waterstaat

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Tijdens zijn burgemeesterschap kwam onder meer de aanleg van de metro tot stand, werd theater 'De Doelen' geopend en werd de Economische Hogeschool omgevormd tot universiteit
 • Beheerde zelf de havenportefeuille en droeg in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhaven nummer één. Nadat hij in de jaren zeventig plannen had verdedigd om de Hoekse Waard en Voorne te bestemmen voor haven- en industrievestiging en daarvoor geen steun had gekregen in het college, werd hem de havenportefeuille ontnomen.
 • Genoot als burgemeester populariteit bij de Rotterdamse bevolking

Private life (3/5)
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. In 1917 verloor hij de strijd om een Tweede Kamerzetel voor de SDAP en het district Den Helder.
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres aan de Neutrale Volksschool te Heerlen en later gemeenteraadslid in Velsen en Zaandam en voorzitster van de Vrouwenbond in de PvdA
 • In Zaandam is in Zuiderhout een haven naar hem genoemd

Anecdotes and citations
 • Als onderwijzer van de Neutrale Volksschool in Hoensbroek onderwees hij de tafels van vermenigvuldiging op muziek en met zang. Verder vond hij dat zijn leerlingen het volkslied moesten kennen en leerde hij ze daarom het Wilhelmus.

Campaign trail
 • Was in 1960 Eerste Kamerkandidaat in en werd in 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, July 1948 (bedankt)

Pseudonyms and nicknames
Had in familie- en vriendenkring de koosnaam "Dux"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.