Dr. J.G.H. (Sjeng) Tans

foto Dr. J.G.H. (Sjeng) Tans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Limburgse politicus die via de Nederlandse Volksbeweging i in 1946 als Katholiek doorbrak naar de PvdA. Neerlandicus die in Maastricht leraar was. Stond in de jaren vijftig onder zware druk van het episcopaat en de katholieke gemeenschap om zijn partijlidmaatschap op te geven. Verscheurde echter de brief waarin het schoolbestuur hem dit uitdrukkelijk vroeg. Vanaf 1954 als Tweede Kamerlid woordvoerder onderwijs. Als voorzitter van de PvdA in de roerige jaren zestig deed hij al het mogelijke om bruggen te bouwen tussen vernieuwingsbeweging Nieuw Links i en de 'oude' partij. Wist zo een breuk te voorkomen. Bereidde later de oprichting van de universiteit in Maastricht voor en werd voorzitter van het eerste college van bestuur. Beminnelijk, zachtaardige man.

PvdA
in de periode 1954-1970: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Jean Guillaume Hubert (Sjeng)

Place and date of birth
Maastricht, 19 January 1912

Place and date of death
Maastricht, 23 February 1993

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij) (voor 1945)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1954 until 3 July 1970
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 1 July 1958 until 2 June 1966
 • voorzitter PvdA, from 12 June 1965 until 7 March 1969
 • voorzitter commissie voorbereiding Achtste Medische faculteit te Maastricht, from 1 March 1970 until 1 January 1976
 • voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, from 1 January 1976 until 1 February 1978

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Vernieuwing Onderwijs
 • voorzitter Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, from 1970 until 1977

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota betreffende het Omroepbestel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1965 until 7 July 1965
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1965 until 2 July 1970

Honorary positions
erevoorzitter harmonie "Ster der Toekomst" te Maastricht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onderwijswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Was in 1962 één van de woordvoerders van de PvdA-fractie bij de behandeling van de 'Mammoetwet'

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kreeg als partijvoorzitter te maken met de opkomst van Nieuw Links
 • Sprak zich in 1967 in de brochure "Tans of Nooit", met voorwoord van Jan Nagel en Harry van Wijnen, uit tegen samenwerking met de KVP van Schmelzer en Aalberse. Wel wilde hij nauwere samenwerking met de christenradicalen en een grotere rol voor Nieuw Links.
 • Wachtte in 1970, nadat hij in maart een andere functie had aanvaard, enige tijd met vertrek uit de Tweede Kamer, omdat de beoogde opvolger, Phia van Veenendaal, inmiddels de PvdA had verlaten. Nam in juli 1970 alsnog afscheid van de Kamer.

Private life (3/4)
 • De Universiteit Limburg heeft een legpenning, de hoogste onderscheiding van de universiteit, naar hem vernoemd
 • Zijn echtgenote was lerares
 • Een broer van hem was hoogleraar Franse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A. Klijn, "Onze man in Maastricht. Sjeng Tans 1912-1993" (Nijmegen, 2001)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.