Ir. G.J. van Swaaij

foto Ir. G.J. van Swaaij
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Knappe katholieke Delfste hoogleraar elektrotechniek, die als minister van Waterstaat echter weinig gezag had. Tijdens zijn Eerste Kamerlidmaatschap (1913-1922) directeur van de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteitsmaatschappij. Als minister van Waterstaat in het tweede kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i behoorde hij tot de minder opvallende figuren. Bracht wel enkele belangrijke wetten tot stand, zoals een wet over de opsporing van delfstoffen.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1913-1925: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Gerardus Jacobus

2.

Personal data

Place and date of birth
Loenen (Utr.), 22 June 1867

Place and date of death
Delft, 6 January 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar elektrotechniek, Polytechnische School (vanaf 1905 Technische Hogeschool) te Delft, from September 1894 until September 1922 (benoemd bij K.B. van 6 juli 1894, sinds 1917 op non-actief)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 29 December 1913 until 19 September 1922 (voor Zuid-Holland)
 • directeur PNEM (Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij), from 1914 until 18 September 1922
 • privaatdocent Technische Hogeschool te Delft, from 1919 until September 1922
 • minister van Waterstaat, from 18 September 1922 until 4 August 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Electriciteitsraad, from 1933 until 1943
 • voorzitter Natuurschooncommissie Electrische Geleidingen, from 1933 until 6 January 1945

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1919 until December 1919
 • (tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II), from 18 September 1922 until 4 August 1925

Honorary positions
 • erevoorzitter R.K. Delftsche Studentenvereeniging "Sanctus Virgilius"
 • erelid Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven, from March 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Eerste Kamerlid vooral over Indische zaken, onderwijs en waterstaat

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1925 de Zuiderzeesteunwet tot stand, die zorgde voor een geldelijke tegemoetkoming aan Zuiderzeevissers die door de afsluiting van de Zuiderzee onvoldoende middelen voor hun levensonderhoud hadden
 • Bracht in 1925 samen met minister Colijn de Spoorwegpensioenwet tot stand. Deze wet bevatte een pensioenregeling voor ambtenaren (en hun weduwen en wezen) van de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen en van de Hollandsche IJzerenspoorweg Maatschappij, waarvan de bestaande pensioenfondsen werden samengevoegd

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kreeg vanaf 1 januari 1923 als minister ook de zorg voor de scheepvaart en het mijnwezen
 • Hoe weinig gezag de minister uiteindelijk nog had in de Tweede Kamer bleek tijdens de behandeling van zijn begroting in 1924. Een voorstel van hem om een hoofdcommies te bevorderen tot referendaris werd met slechts twee stemmen vóór verworpen.
 • Bij de behandeling van de wijziging van de Motor- en Rijtuigenwet in de Eerste Kamer (1924) liet hij de beantwoording van vragen geheel over aan minister Heemskerk

Private life
 • Had een belangrijk aandeel in de aanleg van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant
 • Zijn vader was winkelier

Non-acceptance of political functions
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (niet aanvaard vanwege onverenigbaarheid met hoogleraarschap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.