Mr. L.D. Storm

foto Mr. L.D. Storm
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Katholieke medestander en vriend van Thorbecke i, die naast hem in de kamerbankjes zat en wiens lastige zoon hij enige tijd in huis nam. Behoorde tot de 'Negenmannen i' van 1844, die met een voorstel tot grondwetsherziening kwamen en maakte deel uit van de commissie die onder voorzitterschap van Thorbecke de grondwetsherziening van 1848 voorbereidde. Burgemeester van Breda tot de Aprilbeweging i van 1853. Bestreed in 1859 in de Tweede Kamer vurig de levering van een uitsluitend uit Limburgers bestaand regiment cavaleristen aan de Duitse Bond en werd tijdens zijn betoog getroffen door een hartaanval.

liberaal, Thorbeckiaan
in de periode 1840-1859: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lambertus Dominicus

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 25 March 1790

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 June 1859

Place and date of burial
Princenhage, 6 June 1859

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat te Breda, from 1810
 • lid stedelijke raad (vanaf oktober 1851 gemeenteraad) van Breda, from 1838 until 3 June 1859
 • griffier kantonrechtbank te Breda, from 1 October 1838 until 15 May 1852
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 August 1840 until 5 September 1840 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 October 1844 until 17 October 1847 (voor Noord-Brabant)
 • lid Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, from 17 March 1848 until 4 November 1848
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1848 until 8 October 1848 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 11 May 1852 (voor het kiesdistrict Breda; ontslag genomen vanwege zijn benoeming tot burgemeester)
 • burgemeester van Breda, from 15 May 1852 until 1 November 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1852 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 June 1853 until 3 June 1859 (voor het kiesdistrict Breda)

4.

Other positions

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 4 November 1848 until 3 June 1859

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1856 until February 1857

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/11)
 • Voerde in 1848 als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken V (Justitie) en VIII (Defensie)
 • Stemde in 1848 vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Sprak in de Tweede Kamer na 1848 vooral over buitenlandse zaken en financiën

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in september 1849 en oktober 1850 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Nam in mei 1852 ontslag als Kamerlid vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Breda. Later werd bepaald dat burgemeester geen bezoldigd staatsambt was op grond waarvan ontslag en nieuwe verkiezingen nodig waren

Campaign trail (3/7)
 • Versloeg in 1852 bij de periodieke verkiezingen P.J.J. Hollingerus Pijpers
 • Werd in 1853 niet herkozen, omdat in het district Breda Thorbecke en Meeussen de meeste stemmen kregen. Werd bij naverkiezingen alsnog herkozen, nadat Thorbecke zitting had genomen voor het district Maastricht, waar hij eveneens was gekozen. Storm versloeg bij de naverkiezing in het district Breda o.a. J.J. Loke.
 • Versloeg in 1856 bij de periodieke verkiezingen J.J. Loke

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel X, 320
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 821
 • A.F. Manning, "Mr. L.D. Storm, katholiek en overtuigd liberaal", in: Tijdschrift voor Geschiedenis 72 (1959) 84-107

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.