Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp

foto Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP i, ARP i en CHU i en het fusieproces van die drie partijen, dat in 1980 uitmondde in het CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. Leidde ook een pastoraal concilie over vernieuwing van de Nederlandse katholieke kerk. Stond enige jaren bekend als 'Rooie Piet', maar was wel de architect van het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel i. Politieke peetvader van Dries van Agt i. Als Eerste Kamervoorzitter leidde hij de vergaderingen met kenmerkende roomse blijmoedigheid. Na zijn afscheid als Kamervoorzitter nog acht jaar 'gewoon' senator. Samenbindende figuur die overeenkomstig de leer van Thomas van Aquino inzet voor de publieke zaak als opdracht zag.

KVP, CDA
in de periode 1965-1999: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Petrus Antonius Josephus Maria (Piet)

Place and date of birth
Uithoorn, 8 March 1925

Place and date of death
Eindhoven, 8 January 2016

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • Federatieve CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 23 June 1973 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Raad van Bestuur N.V. Uithoornse Bacon- en Conservenfabriek "De Hoorn" te Uithoorn, from 1954 until 1 September 1966
 • buitengewoon hoogleraar sociaal recht, Technische Hogeschool te Eindhoven, from 1 September 1960 until 1 September 1966
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 June 1965 until 8 June 1999 (in 1974 geïnstalleerd op 24 september)
 • hoogleraar sociaal recht en sociale geschiedenis, Technische Hogeschool te Eindhoven, from 1 September 1966 until September 1990 (benoemd bij K.B. van 23 maart 1966)
 • decaan afdeling wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen, Technische Hogeschool te Eindhoven
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 1983 until 11 June 1991

cabinet formation
 • informateur, from 15 May 1971 until 20 June 1971
 • informateur, from 14 May 1982 until 25 May 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter "Catharina Ziekenhuis" te Eindhoven
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Vissers Wegenbouw"

Derived functions (2/7)
 • voorzitter parlementaire delegatie naar Israël, from 14 November 1986 until 21 November 1986
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 June 1991 until 8 June 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder sociale zaken van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich later (als lid van de CDA-fractie) vooral met buitenlandse zaken bezig.

Dissenting voting behaviour (0/12)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 15 mei 1971 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de vorming van een kabinet, dat geacht mocht worden te steunen op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Onder zijn leiding onderhandelden de fractievoorzitters van KVP (Veringa), VVD (Geertsema), ARP (Biesheuvel), CHU (Udink) en DS'70 (Drees jr.) over een ontwerp-regeerakkoord. Daarnaast stelde hij twee werkgroepen in uit de vijf fracties (over het financieel-economisch beleid en over abortus). Op 17 juni 1971 kwam een ontwerp-regeerakkoord tot stand en op 20 juni stemden de fracties daarmee in. Tevens werd overeenstemming bereikt over de zetelverdeling in het te vormen kabinet. Op 22 juni bracht hij verslag uit aan de koningin en adviseerde hij tot vorming van een vijfpartijenkabinet onder leiding van Biesheuvel.
 • Kreeg op 14 mei 1982 het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken om zo spoedig mogelijk tot de oplossing van de kabinetscrisis te geraken. Constateerde dat het conflict met de PvdA over de begroting niet kon worden opgelost. Op 24 mei adviseerde hij daarom in zijn eindverslag vorming van een overgangskabinet van CDA en D'66 dat onder meer vervroegde verkiezingen moest uitschrijven.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Albeda, De Gaay Fortman, Mommersteeg en Van Agt) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • Werd op 13 september 1983 met 68 van de 74 stemmen tot Eerste Kamervoorzitter gekozen. L.M. de Rijk kreeg 5 stemmen en er was 1 blanco stem. Werd in 1986 met 65 van de 69 stemmen herkozen en in 1987 met 73 van de 75 stemmen.
 • Was ondanks ziekte in 1999 aanwezig bij de stemming over het (verworpen) grondwetsvoorstel in tweede lezing over het correctief referendum

Private life (3/5)
 • Was in zij studententijd voorzitter van het jeugdparlement, waarvan ook Marcus Bakker deel uitmaakte
 • Was begin 1993 vanwege ziekte enige maanden afwezig
 • Zijn zoon Thomas was burgemeester van Hontenisse (1991-1999) en van West Maas en Waal (1999-2017) en waarnemend burgemeester van Sas van Gent (1998)

Anecdotes and citations (3/4)
 • Had soms een wat kinderlijke aanpak. Zo zei hij eens tijdens overleg over de vorming van het CDA tegen aanwezige kopstukken van ARP, CHU en KVP dat het trommeltje met door zijn vrouw gebakken koekjes pas open zou gaan als zij overeenstemming over een bepaald geschilpunt hadden bereikt.
 • Eén van zijn bekendste uitspraken was: "De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder" (over het moeizame, maar gestage fusieproces van de drie christendemocratische partijen)
 • Bij de viering van het tienjarig bestaan van het CDA als partij in 1990 vergeleek hij de twijfel over de levensvatbaarheid van het CDA in 1980 met de positie die de partij tien jaar later innam, waarbij hij uitriep "Wat een verschil, wat een verschil".

Campaign trail
 • Was in 1963 kandidaat in en werd in 1969 en 1971 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1974, 1980 en 1981 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • minister van Sociale en/of Economische Zaken, November 1966 (tijdens formatie-Schmelzer)
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, March 1967 (tijdens formatie-Biesheuvel)

Pseudonyms and nicknames
"Rooie Piet" (bijnaam die hij in de jaren zestig kreeg)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • P.G. Kroeger en J. Stam, 'Vroom maar niet rooms', in: "De rogge staat er dun bij", 27-32
 • Pierre van Enk, "Geestdriftig bouwer van het CDA. Piet Steenkamp 1925-2016", Trouw, 13 januari 2016
 • Mark Kraneburg, "Piet Steenkamps eindeloze missie", NRC Handelsblad, 16 januari 2016
 • Jac. Bosmans, "Piet Steenkamp (1925-2016), makelaar van het CDA", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, 125

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.