A. Staalman

foto A. Staalman
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Amsterdammer die actief was in de vakbond van horeca-ondernemers. Kwam als vertegenwoordiger van de Middenstandspartij in de Tweede Kamer en stapte later over naar de Vrijheidsbond. In 1922 namens die partij gekozen via een afzonderlijke lijst. Bedankte in maart 1929 voor de Vrijheidsbond en was daarna medeoprichter en voorzitter van de Middenpartij voor Stad en Land i.

M.P. (Middenstandspartij), Neutrale fractie, Vrijheidsbond, fractie-Staalman (ex-VB)
in de periode 1918-1929: lid Tweede Kamer

1.

First name

Abraham

2.

Personal data

Place and date of birth
Den Helder, 22 September 1871

Place and date of death
Amsterdam, 4 November 1935

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Middenstandspartij, from 1918 until April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921 until 14 March 1929
 • Middenpartij voor Stad en Land, from 1929

National political party
 • Neutrale Fractie, from 27 September 1918 until 16 April 1921
 • fractie-Staalman, from 14 March 1929 until 17 September 1929

4.

Main functions and occupations

 • directeur N.V. Nederlandsche Koolzuurhandel, until 1935
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 17 September 1929
 • directeur adviesbureau van de Nederlandsche Bond van koffiehuis- en restauranthouders en slijters, around 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, until 1926
 • redacteur "Ons Belang", orgaan van de Horecabond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde in 1922 minister De Geer over de werking van de Tabakswet
 • Diende in 1924 een initiatiefvoorstel in tot afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd later ingetrokken.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Deskundige op het gebied van de drankwetgeving. IJveraar voor handhaving van de zomertijd en bestrijder van de weeldebelasting en van belasting op alcoholhoudende dranken
 • Bedankte vóór de verkiezingen van 1929 als lid van de Vrijheidsbond, omdat hij geen genoegen nam met de hem toebedeelde derde plaats op de Amsterdamse lijst van de Vrijheidsbond.

Private life
 • Zijn vader was hoofdmachinist bij de Marine te Den Helder en Hellevoetsluis en leraar aan de machinistenschool te Amsterdam
 • Zijn schoonvader was arts

Campaign trail
 • Werd in 1925 herkozen hoewel er 900 stemmen meer op Henri ter Hall waren uitgebracht, met wie hij een aparte (liberale) lijst vormde. Hij stond echter in 12 en Ter Hall slechts in 6 kieskringen als nummer één op die lijst.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.