H.P. (Henri) Staal

foto H.P. (Henri) Staal
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Officier en liberale minister van Oorlog in het kabinet-De Meester i. Werd het middelpunt van een conflict over het afschaffen van het zgn. 'blijvende gedeelte' van het leger. Overleefde in december 1906 een debat in de Tweede Kamer ('de Nacht van Staal'), maar werd korte tijd later door de Eerste Kamer ten val gebracht. Bekwaam officier, met een nogal theatrale manier van spreken en wijze van optreden.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1905-1920: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Pieter (Henri)

Place and date of birth
Zwolle, 17 June 1845

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 October 1920

2.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie

3.

Main functions and occupations

 • gedetacheerd als ambtenaar, ministerie van Oorlog, from 1883 until 1888
 • directeur Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, from 1 June 1897 until 1 December 1900
 • commandant, eerste regiment infanterie te Assen, from 1 December 1900 until 16 July 1902
 • sous-chef Generale Staf, from 16 July 1902 until 17 August 1905
 • minister van Oorlog, from 17 August 1905 until 8 April 1907
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 May 1907 until 15 October 1920 (voor Noord-Holland)

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel, from 1 December 1896 until 15 November 1900
 • kolonel, from 15 November 1900 until 1 May 1903
 • generaal-majoor, from 1 May 1903 until 1 September 1910
 • luitenant-generaal b.d., from 1 September 1910 (titulair)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from July 1915 until September 1915
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1915 until September 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Eerste Kamerlid vooral over militaire en koloniale aangelegenheden en verder onder andere bij het wetsvoorstel inzake afsluiting van de Zuiderzee

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • "Overleefde" op 21 december 1906 de zogenaamde "Nacht van Staal". Met name zijn voorstel om het zgn. "blijvende gedeelte" (het deel van het leger dat gedurende de winter onder de wapenen bleef) af te schaffen, stuitte op grote bezwaren. Na twee toezeggingen in een tumultueuze vergadering stemde de meerderheid van de rechterzijde alsnog vóór de begroting, die toen met 60 tegen 38 stemmen werd aangenomen. Zijn begroting werd echter op 9 februari 1907 in de Eerste Kamer wel verworpen (27 tegen 17 stemmen), waarna het kabinet, dat zich achter de minister schaarde, zijn ontslag aanbod.
 • Hij was het enige kabinetslid dat na de crisis van 1907 niet terugkeerde. Op 20 maart 1907 kozen de Staten van Noord-Holland hem tot Eerste Kamerlid als opvolger van de overleden H.F. Bultman.

Private life
 • Zijn moeder overleed op 21 april 1855; zijn vader hertrouwde in 1857 met een zus van zijn moeder
 • Zijn oudste broer van generaal in het Nederlands-Indische leger, een jongere broer kolonel

Anecdotes and citations
 • Na zijn eerste optreden in de Tweede Kamer zei het SDAP-Kamerlid P.L. Tak over hem: "Deze minister heeft veel aanleg voor oud-minister".
 • Omschreef als liberaal Eerste Kamerlid het kabinet-Heemskerk eens als 'schuin-rechts'. Aan minister Heemskerk die meende dat daarmee iets als 'schuinmarcheerders' werd bedoeld, legde hij uit dat 'schuin-rechts' een militaire term was, die aangeeft dat iets naar rechts moet worden gemarcheerd. Daarop liet hij in de vergadering van de Eerste Kamer uit volle borst dit commando klinken.

Campaign trail
 • Versloeg in 1907 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland met 46 tegen 18 stemmen H.W. van Marle (arp)
 • Werd in 1913 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 37 van de 74 stemmen herkozen. Versloeg J.Th. de Visser (chu) en Th. Stoop (sdap) die respectievelijk 19 en 12 stemmen kregen.
 • Werd in 1919 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 36 van de 76 stemmen herkozen

8.

Publications

Publications
 • W. Slagter, "Staal, Hendrik Peter (1845-1920)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 474
 • Onze Afgevaardigden, 1909 en 1913
 • Ned. Patriciaat, 1946

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.