Dr. G. Simons

foto Dr. G. Simons
bron: Haagse Beeldbank
Source: Parlement.com.

Directeur van de Koninklijke Academie in Delft. Aanhanger van de zg. Groot-protestantse partij, de conservatieve protestanten. Als vertegenwoordiger daarvan in het kabinet-Van der Brugghen i opgenomen. Was als minister geen succes, omdat hij zich weinig aan de Kamer gelegen liet liggen. Trad na de verwerping van zijn begroting af, hoewel de koning hem had willen behouden. Kreeg daarna een plaats in de Raad van State, maar werd daaruit in 1862 weer verwijderd. Was later nog een tamelijk onopvallend conservatief Tweede Kamerlid voor Gorinchem.

conservatief
in de periode 1856-1868: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst

1.

First name

Gerrit

2.

Personal data

Place and date of birth
Uithoorn, 22 January 1802

Place and date of death
's-Gravenhage, 17 November 1868

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief (behoorde tot de zgn. Groot-Protestantse Partij)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Binnenlandse Zaken, from 1 July 1856 until 19 January 1857
 • lid Raad van State, from 1 May 1857 until 1 July 1862 (benoemd bij K.B. van 6 april 1857)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 July 1862 until 17 November 1868 (benoemd bij K.B. van 30 juni 1862, nr. 69)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1864 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Gorinchem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Gorinchem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 February 1868 until 17 November 1868 (voor het kiesdistrict Gorinchem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur "Diligentia", Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, around 1857
 • lid Commissie van Beheer Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij te Delft, around 1857

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1868 until September 1868

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Stemde in 1867 vóór de begroting van Buitenlandse Zaken
 • Stemde op 23 maart 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Diende in december 1856, nadat de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer was verworpen (nadat eerder de stemmen staakten), zijn ontslag in. Koning Willem III weigerde dit. Hij kreeg hierna van de koning gelegenheid om rond Kerstmis op Paleis Het Loo een wetsvoorstel over het lager onderwijs voor te bereiden. In januari 1857 vroeg hij in de ministerraad om indiening van zijn wetsvoorstel gepaard te laten gaan met Kamerontbinding. Zijn collega's wezen dit echter af. Hierna herhaalde hij zijn ontslagaanvrage vanwege gezondheidsredenen en toen verleende de koning hem wel ontslag.
 • Legde op 27 april 1857 de eed als nieuw lid van de Raad van State niet af in handen van de koning. Die had - anders dan gebruikelijk - twee staatsraden daartoe gemachtigd. Dit werd gezien als bewijs voor de verslechterde verhouding tussen Simons en de koning.

Private life
 • In 1847 medeoprichter van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs)
 • Zijn broer Dirk was burgemeester van Doetinchem
 • Zijn vader was predikant (1793), schoolopziener en hoogleraar Nederlandse letterkunde en geschiedenis te Utrecht (1815)

Campaign trail
 • Versloeg in 1864 bij de periodieke verkiezingen jhr. J.W. van Loon (a.r.) na herstemming
 • Versloeg bij de algemene verkiezingen in 1866 P.Ph. van Bosse (lib.) na herstemming
 • Versloeg bij de algemene verkiezingen in 1868 jhr. J.W. van Loon (a.r.), W.J. Knoop (lib.) en J.W. Gefken (a.r.)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.