P.J.S. (Jos) Serrarens - EU monitor

EU monitor
Friday, January 15, 2021
calendar

P.J.S. (Jos) Serrarens

foto P.J.S. (Jos) Serrarens vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholiek Eerste en Tweede Kamerlid. Bekleedde diverse functies in de katholieke vakbeweging (Katholiek Vakbureau). Later vooral actief in het Internationale christelijk Vakverbond, waar hij de eerste secretaris van was. Hield zich ook als Tweede Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken. Belangrijke pleitbezorger van de Europese gedachte.

RKSP, KVP
in de periode 1929-1952: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Petrus Josephus Servatius (Jos)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 12 November 1888

Place and date of death
Bilthoven (gem. De Bilt), 26 August 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • secretaris-generaal ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond), from October 1920 until 1 January 1953
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 8 June 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 27 July 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 August 1948 until 4 December 1952
 • rechter Hof van Justitie van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), from 1 January 1953 until 1 April 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter "Herwonnen Levenskracht", from 1951 until 1958
 • lid curatorium NEI (Nederlands Economisch Instituut)

Derived functions
 • voorzitter begrotingscommissie voor Overzeese Gebiedsdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 October 1948 until 21 September 1949
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 September 1949 until September 1952

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling "Federalisme", from March 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 1948 met Van der Goes van Naters (PvdA) moties in over verdere Europese samenwerking, die moest uitmonden in een federatief Europa
 • In 1952 leidde een door hem ingediend en aangenomen amendement tot opneming van de bepaling in de Grondwet dat rechters wetten mogen toetsen aan internationale verdragen

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Werd in 1929 en 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.