J.H. (Johan) Scheps

foto J.H. (Johan) Scheps
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Markant en welsprekend, protestants PvdA-Tweede Kamerlid, dat altijd 'het gehoor' van de vergadering had. In zijn jonge jaren evangelist en straatprediker. Moedig verzetsstrijder. Belangenbehartiger van Nederlanders in West-Duitsland. In de PvdA-fractie jarenlang woordvoerder binnenlandse zaken en justitie, met speciale belangstelling voor de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Voorstander van vergaande gemeentelijke herindeling. Verhinderde in 1964 vorming van een aparte Bijlmergemeente. Steunpilaar van de Republiek Zuid-Molukken en tegen overdracht van Nieuw-Guinea. Was ook actief in de gemeentepolitiek van Zeist. Fel gekant tegen strijdwijze van Nieuw Links i.

PvdA
in de periode 1946-1967: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johannes Hermanus (Johan)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 13 July 1900

Place and date of death
Utrecht, 3 October 1993

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CSP (Christelijk-Sociale Partij), from 1921 until 1931
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1931 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • lid tijdelijke gemeenteraad van Zeist, from 9 November 1945 until 2 September 1946
 • wethouder (van sociale zaken) van Zeist, from 9 November 1945 until 2 September 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 22 February 1967
 • lid gemeenteraad van Zeist, from 2 September 1946 until 1 September 1970
 • wethouder (van huisvesting, onderwijs en jeugdzaken) van Zeist, from 6 September 1966 until 1 September 1970

Internment
 • gevangenschap te Amsterdam, from February 1944 until April 1944 (gevangenis aan de Weteringschans)
 • gevangenschap Polizeiliches Durchgangslager te Amersfoort, from 6 April 1944 until 26 February 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • ambtenaar van de burgerlijke stand te Zeist, from 1971 (nog in juli 1988, bezoldigd)
 • voorzitter Algemene Vereniging voor Democratie, from 1977 (oprichter)

Derived functions (2/3)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding wetsontwerp Bevordering evenwichtige ontwikkeling in het gebied van de IJmond (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 February 1957 until 23 December 1959
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de voorstellen tot wijziging van de Grondwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1963 until July 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Als ondervoorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken reisde hij het hele land af, om zich ter plekke op de hoogte te stellen van vraagstukken rond gemeentegrenzen en herindelingen
 • Een door hem ingediend en aangenomen amendement om de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam te voegen, leidde op 27 en 28 oktober 1964 tot de zogenoemde 'Nacht van Scheps'. Minister Toxopeus vroeg na de aanneming met 74 tegen 67 stemmen om schorsing van de verdere behandeling. Voor het amendement stemden behalve de fracties van PvdA, CPN en PSP ook twee CHU-leden, twee ARP-leden, negentien KVP'ers en mevrouw Van Someren (VVD).
 • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Liet zich in november 1946 bij de behandeling van de begroting Justitie als enige van zijn fractie negatief uit over het kabinetsvoornemen om over te gaan tot vrijlating van 'lichte gevallen' onder de politieke delinquenten
 • Verzette zich tegen het besluit van minister-president Drees om de jaarlijkse viering van de vijfde mei af te schaffen (1954)
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

Private life (3/8)
 • Werd in februari 1944 gearresteerd
 • In de zomer van 1944 verhinderde de illegaliteit dat Scheps naar een Duits kamp zou worden afgevoerd door zijn dossier te lichten
 • Werd in februari 1945 vrijgelaten en hervatte toen zijn illegale activiteiten

Anecdotes and citations
 • Het verhaal ging dat wanneer hij het woord ging voeren alle kamerbodes kwamen luisteren

Pseudonyms and nicknames (3/7)
 • "Darshan" (schuilnaam tijdens bezetting)
 • "G.K. Resocidem" (schuilnaam tijdens bezetting)
 • "Jan Ronduit" (schuilnaam tijdens bezetting)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • R. Hartmans, "Scheps, Johannes Hermanus", in: "Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland", deel VII, 203
 • Niek Scheps, "Weersta vanaf het begin maar slechts met het geesteszwaard. Het verzetswerk van J.H. Scheps 1940-1945" (2011)
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel III (tweede helft)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-Scheps, IISG

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.