Mr. K.T.M. (Karel) van Rijckevorsel

foto Mr. K.T.M. (Karel) van Rijckevorsel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand justitiewoordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie in de jaren vijftig en zestig. Maakte naam als advocaat van Rauter en van de Republiek der Zuid-Molukken. In 1952 voor de KVP in de Tweede Kamer gekozen op voordracht van de rechtse groep-Steenberghe. Dreigde in 1959 niet te worden herkozen, maar kreeg na een door de Haagse zakenman Levi Lassen opgezette actie ruim 91.000 voorkeurstemmen. De Telegraaf riep hem uit tot 'Man van het Jaar'. Bescheiden onconventioneel man, die voor alles advocaat was. Later lid van de Raad van State en lange tijd de bekwame beheerder van de nalatenschap van Levi Lassen.

KVP
in de periode 1952-1967: lid Tweede Kamer, lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst

1.

Personal data

Surnames
Karel Thomas Maria (Karel)

Place and date of birth
Vught, 27 March 1913

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 October 1999

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • zelfstandig advocaat te 's-Gravenhage, from 1950 until 1963 (gaf om gezondheidsredenen de advocatuur op)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 22 February 1967
 • ambteloos, from 22 February 1967 until 1 February 1972
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 February 1972 until 1 August 1974 (benoemd bij K.B. van 25 januari 1972)
 • lid Raad van State, from 1 August 1974 until 1 August 1982 (benoemd bij K.B. van 27 juli 1974)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur TVN (Nationale Stichting Televisiereclame Nederland), from February 1963 until 1967
 • voorzitter Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen (commissie-Van Rijckevorsel), from 28 September 1971 until 27 March 1972

Derived functions (2/23)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
 • lid afdeling rechtspraak (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid behalve met justitie-aangelegenheden bezig met beleid inzake de pers en voerde in 1960 het woord bij de behandeling van het rapport van de onderzoekscommissie militair aankoopbeleid

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd als vertegenwoordiger van de rechtervleugel van de KVP beschouwd, maar wees die typering zelf af. Nam wel enkele malen een van de meerderheid afwijkend standpunt in op het gebied van de afhandeling van de dekolonisatie.
 • Bij de verkiezingen van 1959 werd een voorkeursactie voor hem ondersteund door diverse KVP-kopstukken, zoals vicepremier Struycken, de oud-ministers De Bruijn, Deckers en Witteman, staatssecretaris Höppener, de burgemeesters Kortmann (Breda) en Cremers (Haarlem), secretaris-generaal Ph.H.M. Werner en raadsheer in de Hoge Raad G.H.A. Feber
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

Private life
 • Schoonzoon van jhr.mr. L.E.M. von Fisenne, Gedeputeerde van Zuid-Holland
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van het Eerste Kamerlid jhr. P.M.G. von Fisenne

Anecdotes and citations
 • Zag op 20 februari 1953 een door hem ingediende motie met 39 tegen 36 stemmen verworpen worden, hoewel er feitelijk een meerderheid voor was. Hijzelf had vergeten de presentielijst te tekenen en de SGP'er Van Dis vergiste zich bij de stemming, waarna diens fractiegenoot Zandt zich aan de stemming onttrok.

Campaign trail
 • Werd in 1959 met ruim 91.000 voorkeurstemmen (ruim twee keer de kiesdeler) tot lid van de Tweede Kamer gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • L.M.L. van Rijckevorsel, "Karel van Rijckevorsel. Strijder tegen onrecht" (2004)
 • Wie is dat? 1956

archivalia
 • interviews op cassettebanden, verzorgd door Laetitia van Rijckevorsel (1992) (aanwezig in het Nationaal Archief)
 • archief-K.T.M. van Rijckevorsel, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.