Mr.dr. A.A. (Aat) van Rhijn

foto Mr.dr. A.A. (Aat) van Rhijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Solide protestants-christelijke jurist en econoom uit een professorenfamilie met veel sociale belangstelling. Begon zijn loopbaan bij een werkgeversorganisatie en werd departementaal topambtenaar. Twee dagen voor de oorlog uitbrak werd hij als CHU'er minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-De Geer II i. Functioneerde later in Londen vrijwel in zijn eentje als Buitengewone Algemene Rekenkamer. Bracht commissoriaal belangrijke adviezen uit over sociale zekerheid. Na de oorlog actief propagandist van de doorbraak i naar de PvdA. Staatssecretaris van Sociale zaken. Na de val van het kabinet-Drees IV i lid van de Raad van State.

PvdA, CHU
in de periode 1933-1967: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Buitengewone Rekenkamer, lid Raad van State, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Arie Adriaan (Aat)

Place and date of birth
Groningen, 23 October 1892

Place and date of death
's-Gravenhage, 11 February 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until April 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from April 1946

3.

Main functions and occupations

 • secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, from 1 July 1933 until 21 August 1935 (naam departement gewijzigd)
 • secretaris-generaal ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, from 21 August 1935 until 9 July 1937 (naam departement gewijzigd)
 • secretaris-generaal ministerie van Landbouw en Visserij, from 21 August 1935 until 9 July 1937
 • secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, from 9 July 1937 until 9 May 1940
 • minister van Landbouw en Visserij, from 9 May 1940 until 1 May 1941 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1940), remark: beëdigd 9 mei
 • voorzitter buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, from 1 May 1941 until 24 July 1945
 • belast met de voorbereiding van de 'heropbouw' van het ministerie van Sociale Zaken in Nederland, from October 1944 until July 1945 (aanvankelijk in bevrijd Zuid-Nederland)
 • secretaris-generaal ministerie van Sociale Zaken, from 15 July 1945 until 15 February 1950
 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met werkgelegenheid en sociale zekerheid), from 15 February 1950 until 15 September 1951 (naam departement gewijzigd)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met werkgelegenheid en sociale zekerheid), from 15 September 1951 until 22 December 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 3 October 1956
 • lid Raad van State, from 1 October 1960 until 1 November 1967 (benoemd bij K.B. van 19 september 1960)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. werkgelegenheid, 2. unificatie van de sociale zekerheid, 3. bedrijfspensioenfondsen, 4. uitvoering der Werkloosheidswet en 5. sociale bijstand

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter interdepartementale werkgelegenheidscommissie, from 1949
 • lid commissie honorering huisartsen (Commissie-Van de Ven), from November 1966 until January 1967

Derived functions (2/6)
 • lid afdeling Sociale Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Verdedigde in 1955 het regeringsstandpunt dat niet zou worden overgegaan tot ratificering van een ILO-verdrag over gelijke beloning van mannen en vrouwen bij gelijke arbeid. Het kabinet wilde niet verder gaan dan geleidelijke toepassing van dat principe.
 • Diende in 1957 een wetsvoorstel tot invoering van een algemene kinderbijslag in. Dit wetsvoorstel werd, nadat het was gewijzigd, in 1961 door minister Veldkamp in het Staatsblad gebracht. (4.953)

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1953 samen met staatssecretaris Van den Berge de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 578) tot stand, die leidde tot een belangrijke unificatie van de premieheffing ingevolge de socialeverzekeringswetten, alsmede unificatie van zaken als aanslag, verjaring, boete, dwangbevelen en vrijstelling. (3.034)
 • Bracht in 1954 een wijziging (Stb. 388) van de Arbeidswet 1919 tot stand, waardoor bedrijfsarbeid door 14-jarige meisjes verboden wordt. (3.319)
 • Bracht in 1954 een wijziging van de Arbeidswet 1919 tot stand, waardoor ook landarbeiders onder het regime van deze wet komen te vallen (3.324)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Vormde in de periode 1941-1945 alleen de buitengewone Algemene Rekenkamer, die toezicht hield op de uitgaven van de Nederlandse regering
 • Verbleef in 1943 en 1944 enkele maanden in de VS en Canada om studie te doen naar financieel toezicht en woonde samen met minister Van den Tempel de vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Philadelphia bij
 • Ondertekende in december 1945 met 48 partijgenoten een verklaring tegen samenwerking tussen CHU en ARP (het zgn. Comité van 49). Verliet de CHU in april 1946 en werd lid van de PvdA.

Private life
 • Zijn jongste dochter was gehuwd met de oudste zoon van J.A. Jonkman, minister en Eerste Kamervoorzitter

Non-acceptance of political functions
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, September 1927 (benoeming niet aanvaard)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
A.C.A.M. Bots, "Rhijn, Arie Adriaan van (1892-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 490

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.