Mr. P.J. (Paul) Reymer

foto Mr. P.J. (Paul) Reymer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Telg van een katholieke familie van Gelderse steenfabrikanten, die onder meer minister was. Na advocaat en kantonrechter te zijn geweest vier jaar een onopvallend Tweede Kamerlid. Werd daarna burgemeester van Hilversum en Eerste Kamerlid. Als minister van Waterstaat in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i geen succes; volgens Oud i was hij volstrekt onministeriabel. Bracht wel een regeling voor de radiozendtijd tot stand, waarbij de veel grotere AVRO evenveel zendtijd kreeg als KRO, NCRV en VARA. Na zijn ministerschap burgemeester van Roermond. Vanwege zijn houding in de oorlog gevangengenomen, maar later ontoerekeningsvatbaar verklaard.

RKSP, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1918-1933: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Paul Johan (Paul)

2.

Personal data

Changes in name or title
Achternaam oorspronkelijk 'Reijmer'

Place and date of birth
Renkum, 11 April 1882

Place and date of death
Uden, 26 February 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • burgemeester van Hilversum, from 1 March 1922 until 10 August 1929
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 March 1928 until 10 August 1929
 • minister van Waterstaat, from 10 August 1929 until 26 May 1933
 • ambteloos, from 25 May 1933 until 1 January 1935
 • burgemeester van Roermond, from 1 January 1935 until 6 September 1943 (ontslag op verzoek)
 • waarnemend burgemeester van Maasniel, from 1 January 1942 until 6 September 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
 • lid Raad van Bijstand Industriebank

Derived functions
secretaris van de ministerraad (kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III), from 10 August 1929 until 26 May 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met justitie en arbeidszaken
 • Sprak in de Eerste Kamer onder andere over waterstaat, arbeidszaken en landbouw

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1930 het Zendtijdbesluit tot stand, waardoor de radiozendtijd gelijkelijk werd verdeeld onder de vier bestaande omroeporganisaties (AVRO, KRO, NCRV en VARA)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1931 de Binnenvaartrampenwet tot stand. Deze wet bevatte bepalingen over onderzoek naar scheepsrampen op de Nederlandse binnenwateren. Dit onderzoek moest worden gedaan door of vanwege de Hoofdinspecteur van de scheepvaart.
 • Bracht in 1931 de wet tot stand inzake aanleg van een scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Boven-Rijn en tot verbetering van de vaarweg naar Vreeswijk ten behoeve van de binnnenscheepvaart. De wet voorzag in aanleg op kosten van de Staat van het Amsterdam-Rijnkanaal en van een kanaal tussen de Lek (bij Ravenswaay) en de Waal (bij Tiel). Het Rijk financierde tevens het onderhoud van beide kanalen. Het Amsterdam-Rijnkanaal zou overigens pas in 1952 voltooid worden.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 3 oktober 1945 in Haarlem gearresteerd en in Roermond in bewaring gesteld, verdacht van verraad en samenwerking met de Duitse bezetter
 • Werd in 1946 buiten vervolging gesteld op grond van een psychiatrisch rapport
 • Werd op 25 maart 1949 alsnog ontslagen als burgemeester krachtens het Zuiveringsbesluit

Private life
Toen hij in 1929 zeven maanden uitgeschakeld was door ziekte, beheerde een zwager zijn financiën. Deze ontdekte dat Reymer schulden had en een drankprobleem.

Campaign trail
 • Werd in 1913 in het district Amsterdam III verslagen door P.J. Troelstra (sdap). Eindigde bij naverkiezingen in het zelfde district als derde achter H. Polak (sdap) en P. Otto (ul).
 • Was in 1923 Eerste Kamerkandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, July 1922 (benoeming niet aangenomen)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.