O. (Otto) van Rees

foto O. (Otto) van Rees
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Liberaal negentiende-eeuws koloniaal bestuurder en politicus. Begon al op veertienjarige leeftijd een loopbaan bij de ambtelijke dienst in Nederlands-Indië en was op zijn vijftigste vicepresident van de Raad voor Nederlands-Indië. Na terugkeer in Nederland Tweede Kamerlid en in 1879 minister van Koloniën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i. Nadien weer Kamerlid en later voorzitter. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Had daar de bijnaam 'koning Otto'. Tegenstander van voortdurende uitbreiding van het Nederlandse gebied in Indië en voorstander van hervormingen. Sprak met zachte stem, op een bescheiden wijze.

liberaal
in de periode 1872-1888: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

1.

Personal data

Surnames
Otto (Otto)

Place and date of birth
Culemborg, 4 January 1823 (Culemborg heette toentertijd Kuilenburg)

Place and date of death
Arnhem, 10 March 1892

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid Raad van Nederlandsch-Indië, from 1 March 1870 until 10 June 1872
 • verlof, from 10 June 1872 (vanwege ziekte)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1872 until 31 August 1873 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • vicepresident Raad van Nederlandsch-Indië, from 1 October 1873 until 16 March 1878 (benoemd bij K.B. van 6 september 1873)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 1878 until 12 March 1879 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • minister van Koloniën, from 12 March 1879 until 20 August 1879 (benoemd bij K.B. van 10 maart 1879)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1880 until 20 January 1884 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1881 until 20 January 1884
 • Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, from 11 April 1884 until 29 September 1888 (benoemd bij K.B. van 20 januari 1884)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 12 March 1883 until 18 March 1883 (poging mislukte)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Gouvernements-commissaris voor de hervorming van het bestuur in de Preanger-regentschappen, from 16 June 1866 until 25 August 1871

Derived functions (2/4)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1881 until 20 January 1884
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1881 until 20 January 1884

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over koloniale zaken en handelsaangelegenheden

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde zich 1879 met Gleichman tegen het doen van een verzoek aan de koning voor machtiging tot grondwetsherziening
 • Versloeg op 20 september 1881 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Hij kreeg in de vierde stemronde 41 stemmen en Schimmelpenninck van der Oye 33.
 • Verliet in mei 1882 de voorzittersstoel om het woord te kunnen voeren in een debat over het verslag van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting. Ten gevolge van aanneming van de afkeurende conclusie trad minister Van Goltstein van Koloniën af.

Private life
 • Zijn vader overleed 19 februari 1829. Otto was toen zes jaar.

Campaign trail (3/4)
 • Versloeg in juni 1878 bij een tussentijdse verkiezing in het district Arnhem na herstemming W.C.I.J. Cremers (rk)
 • Versloeg in 1880 bij een tussentijdse verkiezing in het district Rotterdam na herstemming M.L. van Deventer (a.r.)
 • Werd in 1883 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen

Pseudonyms and nicknames
"Koning Otto" (in Ned.-Indië)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 790
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"
 • C. Fasseur, "Koning Otto", in: C. Fasseur, "Indischgasten" (1997), 113-151
 • J. de Jong, "'Het is in Holland en Indië een beroerde boel'. Brieven van Otto van Rees aan Isaäc Dignus Fransen van de Putte, 1863-1878", in: Remieg Aerts, Janny de Jong en Henk te Velde, ed., "Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur" (Hilversum 2002) 101-118
 • Ned. Patriciaat, 1912

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.