Mr. L.N. graaf van Randwijck

foto Mr. L.N. graaf van Randwijck
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Ultraconservatieve minister en bestuurder uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Na vrederechter te zijn geweest, werd hij gedeputeerde in Gelderland en Gouverneur van Drenthe en later van Gelderland. Zag als minister van Binnenlandse Zaken een poging om het kiesrecht in de provincies en gemeenten te herzien, mislukken. Korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bleef ook na 1848 nog functies vervullen, met name aan het hof. Als afgevaardigde voor Hoogeveen verzette hij zich tussen 1848 en 1850 tevergeefs tegen de Thorbeckiaanse wetgeving.

conservatief, ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1842-1850: lid Tweede Kamer, minister, Provinciaal Gouverneur

1.

First names

Lodewijk Napoleon

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 2 May 1807

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 December 1891

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • regeringsgezind (onder Willem II)
 • ultraconservatief (na 1848)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Binnenlandse Zaken, from 12 October 1846 until 1 January 1848
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 January 1848 until 25 March 1848
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Hoogeveen)
 • Grootmeester der Koningin, from 1 July 1854 until 16 June 1877
 • Grootmeester des Konings, from 16 June 1877 until 4 December 1891

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid in buitengewone dienst, Raad van State, from 6 December 1845 until 1 July 1862
 • lid Raad van Toezicht Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, around 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stemde als Tweede Kamerlid tegen de ontwerp-Kieswet, de ontwerp-Gemeentewet en de ontwerp-Enquêtewet

Activities as minister
 • Het door hem in 1847 verdedigde wetsvoorstel inzake het kiesrecht in provincies en gemeenten werd door de Tweede Kamer met 31 tegen 27 stemmen verworpen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken

Private life
 • Zijn vader kwam op 12 januari 1807 in Leiden om bij het ontploffen van het kruitschip
 • Zijn zoon, A.J. graaf van Randwijck, was secretaris van de Raad van State

Campaign trail
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1848 na herstemming verslagen door M. Dassen. Nadat deze zijn benoeming niet had aangenomen, versloeg hij in januari 1849 G. de Serière na herstemming
 • Werd in 1850 in het district Assen na herstemming verslagen door P. van der Veen

Titles of nobility
 • graaf, 31 March 1822

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.