Dr. H. (Henri) Polak

foto Dr. H. (Henri) Polak
bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Socialistisch vakbondsman en politicus. Eerste SDAP-raadslid in Amsterdam en eerste SDAP-lid in de Eerste Kamer. In 1894 leider van een diamantbewerkersstaking. Drukte rond de wisseling van de negentiende en de twintigste eeuw nadrukkelijk zijn stempel op de Nederlandse sociaaldemocratie. Maakte van de door hem opgerichte diamantbewerkersbond een modelvakbond. Vond de bevordering van het geestelijk welzijn van de arbeiders even belangrijk als de verhoging van hun materiële welvaart. Pionier op het gebied van monumentenzorg, natuur- en milieubescherming. De Gemeente-Universiteit van Amsterdam verleende hem in 1932 een eredoctoraat.

SDAP
in de periode 1913-1937: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Henri (Henri)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • H. Polak, from 22 February 1868 until 28 June 1932
 • Dr. H. Polak, from 28 June 1932 (nadat aan hem door de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat werd verleend)

Place and date of birth
Amsterdam, 22 February 1868

Place and date of death
Laren (N.H.), 18 February 1943 (overleed in ziekenhuis ten gevolge van een longontsteking)

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond), from 1890 until 1894
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1894

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 28 January 1903 until 1 April 1906 (gekozen in district III)
 • voorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from 1 January 1906 until 11 May 1909
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 4 November 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam III)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 November 1913 until 24 June 1922 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1923 until 8 June 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Commissie van advies inzake bevordering der toonkunst van Rijkswege, around 1938
 • lid bestuur Genootschap "Onze Taal"

Derived functions (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 28 March 1934 until 28 June 1934
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 March 1937 until 21 September 1937

Honorary positions
lid erecomité Internationale Radio-Tentoonstelling Amsterdam, 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met buitenlandse zaken, onderwijs, defensie, waterstaat en financiën
 • Kwam als Eerste Kamerlid op voor het natuurbehoud; stelde daarover regelmatig kamervragen

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 1913 tegenstander van regeringsdeelname door de SDAP
 • In 1913 was het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor hem nodig om tot Eerste Kamerlid te kunnen worden gekozen
 • Was in 1935 kandidaat voor het fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer, maar werd niet gekozen

Private life (3/4)
 • Zijn broer, Ed. Polak, was wethouder van onderwijs van Amsterdam (1923-1926)
 • Leed aan toenemende doofheid
 • Zat in juni-december 1940 in gevangenschap in het Huis van Bewaring te Amsterdam

Campaign trail (3/4)
 • Werd in september 1913 door de Staten van Friesland tot Eerste Kamerlid gekozen. Hij versloeg L.W. de Vries (c.h.u.) met 25 tegen 21 stemmen.
 • Werd in 1922 niet herkozen als Eerste Kamerlid. Kreeg in de Staten van Friesland vier stemmen (Van Kol kreeg er vijftien).
 • Werd in 1923, 1929 en 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

Pseudonyms and nicknames (3/5)
 • Quinbus Flestrin (pseudoniem)
 • Socius (pseudoniem)
 • Triboulet (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.