C.J. (Kees) van der Ploeg

foto C.J. (Kees) van der Ploeg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Voorzitter van de landarbeidersbond 'Deusdedit' in de KVP-Tweede Kamerfractie, die vicefractievoorzitter was onder Schmelzer i. Afkomstig uit een arbeidersgezin uit het katholieke Zoeterwoude, die zichzelf als tuindersknecht na alleen lager onderwijs via cursussen ontwikkelde. Was landarbeider en voorman/zetbaas bij een bollenkweker in Noord-Holland. Ruim twintig jaar Tweede Kamerlid. Woordvoerder sociale zaken, met een lichte voorkeur voor regeren met de PvdA. Zat verder dertien jaar in het Europees Parlement. Speelde als waarnemend fractievoorzitter in 1965 en 1966 een rol bij de kabinetsformaties. Beschikte over kenmerkende Roomse blijmoedigheid.

KVP
in de periode 1949-1971: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Johannes (Kees)

Place and date of birth
Zoeterwoude, 15 December 1907

Place and date of death
Haarlem, 7 March 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid hoofdbestuur Roomsch-Katholieke Landarbeidersbond "Sint Deusdedit", from 1938 until 1941
 • voorzitter Roomsch-Katholieke Landarbeidersbond "Sint Deusdedit", from 5 May 1941 until 29 July 1941
 • voorzitter Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken "Sint Deusdedit", from 1946 until May 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 November 1949 until 10 May 1971
 • lid Europees Parlement, from 19 March 1958 until 14 September 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, around 1970
 • lid bestuur Stichting public relations voor land- en tuinbouw

Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 March 1967 until 19 September 1967
 • voorzitter bijzonder commissie voor het wetsvoorstel Regeling schadeloosstelling leden Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 April 1968 until June 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder sociale zaken (m.n. inkomensbeleid, bezitsvorming) en landbouw van de KVP in de Tweede Kamer. Hield zich ook bezig met visserij.
 • In 1956 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene ouderdomsverzekering
 • Was in 1969 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Wet op de loonvorming. Wist via een door hem ingediend (en aangenomen) amendement het omstreden artikel 8 te wijzigen (te sterke loonstijging kon worden omgezet in bijvoorbeeld spaarloon), zonder dat dit echter de fundamentele bezwaren van de vakbeweging wegnam.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de informatie-Schmelzer in maart 1965 en de formatie-Schmelzer in oktober/november 1966 onderhandelaar namens de KVP-fractie

Private life
 • Ging vanwege de benoeming van NSB'er H.J. Woudenberg tot commissaris van het RKWV in 1941 met verlof en werd per 1 januari 1942 ontslagen als bondsvoorzitter van Sint Deusdedit
 • Zat vanaf 23 september 1941 tot de bevrijding 'ondergedoken' als vertegenwoordiger van de Firma Sluis

9.

Publications

Publications
 • A.J. Loerakker, "Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond Sint Deusdedit" (1947)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.