Mr. J.L.M. (Jan) Niers

foto Mr. J.L.M. (Jan) Niers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholieke bestuurder en senator. Geboren en getogen Tukker, zoon van welgestelde katholieke winkelier. Was leraar en advocaat in Hengelo en politiek actief als raadslid, statenlid en vanaf 1960 Eerste Kamerlid. De eerste gedeputeerde die (in 1972) in zijn eigen provincie Commissaris van de Koningin werd. Zou dat zestien jaar blijven tot ieders tevredenheid. Bedachtzame bescheiden strateeg, niet ambitieus maar wel veel gevraagd. Als CdK een tolerante competente bestuurder, die zeer betrokken was bij het wel en wee van zijn provincie.

KVP
in de periode 1960-1988: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Johannes Leonardus Maria (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hengelo (Ov.), 15 July 1925

Place and date of death
Denekamp, 29 October 2005

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1960 until 10 May 1972
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from 6 June 1962 until 15 May 1972
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met ruimtelijke ordening, bestuurlijke organisatie en volkshuisvesting) van Overijssel, from 6 June 1962 until 15 May 1972
 • fractievoorzitter KVP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1969 until 18 April 1972
 • Commissaris van de Koningin in Overijssel, from 15 May 1972 until 1 July 1988 (benoemd bij K.B. van 10 april 1972)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Van Gelder Hattem Beheer" B.V., around 1990
 • lid Raad van Commissarissen Medisch Sportcentrum Twente, around 1990

Derived functions (2/3)
 • plaatsvervangend voorzitter bijzondere commissie voor de Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1969 until 10 May 1972
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1971 until 10 May 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en volkshuisvesting van de Eerste Kamerfractie van de KVP

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Hij was de jongste van vijf kinderen. Op 6 oktober 1944 werd de ouderlijke woning in Hengelo getroffen door een bombardement. Twee van zijn broers kwamen daarbij om het leven.
 • Was gehuwd met een schoolvriendin uit Lonneker

Campaign trail
 • Werd in 1960, 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.